Nhạc phẩm Dâng hoa – Vô Danh, Trúc Linh

Trong GĐPT, có nghi thức dâng hoa – hình thức dâng hoa cung nghinh hay chúc mừng lên hàng Giáo phẩm khi Cung an chức sự – ngắn gọn mà trang trọng khác với nghi thức Dâng cúng,dâng lục cúng. Đây là bài hát Dâng hoa vui tươi và phổ biến rất lâu rồi:

Bài khác nên xem

Bút ký: HÀNH HƯƠNG ĐẤT BẮC

Huệ Quang GĐPTVN

Ôn Phước Quang

nhuanphap

Nhạc Karaoke: Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời-Đức Quảng

ducquang