Nhạc phẩm Dâng hoa – Vô Danh, Trúc Linh

Trong GĐPT, có nghi thức dâng hoa – hình thức dâng hoa cung nghinh hay chúc mừng lên hàng Giáo phẩm khi Cung an chức sự – ngắn gọn mà trang trọng khác với nghi thức Dâng cúng,dâng lục cúng. Đây là bài hát Dâng hoa vui tươi và phổ biến rất lâu rồi:

Bài khác nên xem

Hình Ảnh: Cung tiễn Giác Linh Thượng Tọa thượng Vạn hạ Hành nhập bảo tháp

phuocthanh

Hoa Và Em

phuocthanh

Thơ – Lục bát nguyện hương

datthinh