Nhạc phẩm Dâng hoa – Vô Danh, Trúc Linh

Trong GĐPT, có nghi thức dâng hoa – hình thức dâng hoa cung nghinh hay chúc mừng lên hàng Giáo phẩm khi Cung an chức sự – ngắn gọn mà trang trọng khác với nghi thức Dâng cúng,dâng lục cúng. Đây là bài hát Dâng hoa vui tươi và phổ biến rất lâu rồi:

Bài khác nên xem

Video: Điếu văn tưởng niệm Đức Trưởng lão HT Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ

Áo Lam

Nhạc: Phật Giáo Việt Nam – Lê Cao Phan – Lời Anh, Pháp

ducquang

Tài Liệu: Phật Giáo và Dân Tộc Việt Nam mất gì khi phá sản tinh hoa của Gia Đình Phật Tử Việt Nam (TT)

phuocthanh