Em đã ra đi

tranh-hoa-sen-11z

Em đã ra đi khi đại hội kỳ III GĐPTVN trên Thế giới khép lại. Nhục thân em nằm đó trong khuôn viên trại trường Đà Lạt mù sương. Sống là dâng hiến mà thác là quay về. Lòng dạ nào không khỏi thấy tái tê.

Triệt lý chân kinh diệu pháp không gì hơn năm phần hương sắc thân, thành kính cúng dường. Thân nầy là giả huyễn, tâm nào là tư lương, sáng soi đèn diệu pháp chân lý trong vô thường.

Hãy thắp đuốc lên mà đi, sáng soi đèn huệ mạng, tỏ rõ tâm kiên trì. Cầu cho Phật pháp xương minh, cầu cho giáo hội phụng vì chúng sanh, cầu cho đất nước an lành, cầu cho tứ chúng thành toàn công tu.

Trân trọng tiễn em đi, chư tôn trong Hội đồng Tăng già Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Cố vấn, Ban hướng dẫn Trung ương quyết định vinh thăng cấp Tấn và đồng kính cẩn nghiêng mình trước hạnh nguyện vị pháp thiêu thân cho đạo pháp, cho tổ chức quyết sinh.

Nhìn chiếc xe em để lại, những bài tham luận đang còn đây, chí khí tuổi trẻ vút lên cao, ai có hiến dâng cho tổ quốc mới hưỏng được tố chất ngọt ngào của hồn thiêng sông núi, của mạng mạch quê hương! Trọn vẹn nằm trong hàng triệu trái tim Lam viên.

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát, từ đất nước Trung Hoa đến miền Bắc nước ta ngài an tọa trên đài liên hoa tòa, nhưng vừa qua bờ sông Thạch Hãn ngài đã bước xuống tòa, băng qua ruộng đồng, vượt qua sông suối, lên đồi núi cao mà tầm thinh mà cứu khổ mà ra tay siêu độ cho vạn loài chúng sanh.

Em đã ra đi theo hạnh nguyện của ngài, hai tay thủ cam lồ bình thùy dương liễu thường tại vô sanh. Ngày nay trong chùa không có Phật, thánh tăng đang vội vả bôn ba, sống hạnh không nhà, đã đặt gánh nặng xuống, tâm kiên trì với hạnh viễn ly.

Thái Cường như nước trong hồ thở than. Tâm đôn hậu chỉ cần cầu huệ trí. Đức sáng trong, hành động DŨNG quang minh. Gặp nhau đây ta cùng chung chí hướng, giàu hạnh nguyện ta cùng nhau đắp xây. Tương lai trong tay ta.

Ý niệm về em, ý niệm về cuộc đời và ba ngôi Tam Bảo không ngoài một báo thân thì em ơi, đừng lụy vì phong trần, vì trần gian, vì quốc độ. Với tinh thần vô ngã, với tinh thần vị tha, ta mặc tình đăng nhập và ngao du tất cả pháp giới hằng hà sa./.

(Thị Nguyên)

Bài khác nên xem

Phù hiệu kỷ niệm 50 năm thành lập BHD GĐPT Gia Định

phuocthanh

Đóa sen tinh khiết

Huệ Quang GĐPTVN

Chùm thơ

phuocthanh