Nhạc Lý Căn Bản (6)

CÁCH GHI NỐT NHẠC TRÊN KHUÔN

Để việc ghi chép nhạc được đẹp, thống nhất, người ta qui định cách ghi chép các hình nốt nhạc như sau:

Còn tiếp

Bài khác nên xem

Nhạc: Lạy Phật Con Trở Về – Như Vinh

ducquang

Nhạc: Bài Ca Đêm Chia tay (nhạc lửa trại)

ducquang

Nhạc: Em Mong Mùa Sen Nở – Hằng Vang 1957

ducquang