Nhạc Lý Căn Bản (6)

CÁCH GHI NỐT NHẠC TRÊN KHUÔN

Để việc ghi chép nhạc được đẹp, thống nhất, người ta qui định cách ghi chép các hình nốt nhạc như sau:

Còn tiếp

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Chim Bốn Phương – Hoàng Cang

ducquang

Nhạc Karaoke: Tết đến rồi! – Minh Khánh

ducquang

Nhạc Phẩm Xuân An Lạc – Chúc Linh

ducquang