Nhạc Lý Căn Bản (6)

CÁCH GHI NỐT NHẠC TRÊN KHUÔN

Để việc ghi chép nhạc được đẹp, thống nhất, người ta qui định cách ghi chép các hình nốt nhạc như sau:

Còn tiếp

Bài khác nên xem

Nhạc: Mục Kiền Liên – Đỗ Kim Bảng

ducquang

Nhạc: Lửa Sáng Niềm Tin – Hằng Vang

ducquang

Nhạc Phẩm Đón Xuân – Phạm Đình Chương

ducquang