Nhạc Lý Căn Bản (6)

CÁCH GHI NỐT NHẠC TRÊN KHUÔN

Để việc ghi chép nhạc được đẹp, thống nhất, người ta qui định cách ghi chép các hình nốt nhạc như sau:

Còn tiếp

Bài khác nên xem

Nhạc Lý Căn Bản (7)

ducquang

Nhạc : Đường về Anoma

datthinh

BHD GĐPT Khánh Hòa: Tổ chức hội thi Tiếng Hát Ca Lăng Tần Già mùa 2 năm 2017

Huệ Quang GĐPTVN