Nhạc Lý Căn Bản (6)

CÁCH GHI NỐT NHẠC TRÊN KHUÔN

Để việc ghi chép nhạc được đẹp, thống nhất, người ta qui định cách ghi chép các hình nốt nhạc như sau:

Còn tiếp

Bài khác nên xem

Tiễn Anh Mùa Thu Cuối – nhạc tưởng niệm Cố HTr cấp Tấn GĐPTVN Thị Hoàng – NGUYỄN DUY LÔ

Huệ Quang GĐPTVN

Nhạc Karaoke: Hoài Cảm – Thơ Phan Hồng Liên

ducquang

Nhạc Karaoke: Bướm Bay Vườn Cải – Thơ Nhất Hạnh

ducquang