Nhạc lý căn bản (3)

Môn học nhạc lý này ngoài sự hiểu biết ra, còn đòi hỏi sự thực hành, rèn luyện cho nhập tâm nữa. Xin giới thiệu bài viết vàđọc nốt nhạc cho quen, nếu có thể dùng khí cụ như đàn, sáo mà bắt nốt theo để xướng âm thì quá tốt:

Có nhiều em muốn cho mau nhớ thường viết tên nốt nhạc kế bên để đọc, điều này không nên vì nó làm chậm trễ khả năng thực hành của mình. Chỉ nên chịu khó lúc đầu, dò nốt và đọc cho chính xác vị trí , sau đó sẽ quen thuộc và linh hoạt hơn. Bổ sung vào phần dấu hóa để các em có thể ôn tập kỹ hơn:

Bài khác nên xem

Thông Tri Văn Nghệ GĐPT Việt Nam

ducquang

Nhạc Lý Căn Bản (6)

ducquang

Bài Hát Tưởng Niệm Thánh Tử Đạo Nhất Chi Mai

ducquang