Nhạc Karaoke: Trăng Tròn Tháng Tư – Chúc Linh

Nhạc phẩm: TRĂNG TRÒN THÁNG TƯ – Tác giả: Chúc Linh – Tam ca Hải Âu trình bày – Video karaoke: Music GĐPT Productions 2015

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Anoma-Ni Liên – Tâm Kim

ducquang

BHD.BRVT làm lễ cầu nguyện tại đài Lục Hòa GĐPTBRVT

Tâm Lễ

GĐPT Đức Hưng (BHD.Gia Định): Lễ cài hoa hiếu hạnh – Mùa Vu Lan PL.2561