Nhạc Karaoke: Trăng Tròn Tháng Tư – Chúc Linh

Nhạc phẩm: TRĂNG TRÒN THÁNG TƯ – Tác giả: Chúc Linh – Tam ca Hải Âu trình bày – Video karaoke: Music GĐPT Productions 2015

Bài khác nên xem

GĐPT Lâm Đồng nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Hòa Thượng

Huệ Quang GĐPTVN

Khóa Hội thảo và Bồi dưỡng Ủy viên, Phụ tá Ủy viên Ngành Thiếu toàn quốc

nhuanphap

BHD GĐPT Gia Định thành kính tưởng niệm Hòa Thượng Ân Sư

nhuanphap