Hình ảnh: Lễ Hiệp kỵ truyền thống của GĐPT Biên Hòa – năm 2020 – giữa đại dịch Covid-19

Nguồn: www.gdptthegioi.net

KHÓA LỄ TIÊN THƯỜNG

LỄ HIỆP KỴ CHÍNH THỨC

LỄ KÍNH VIẾNG BẢO THÁP ĐỨC CỐ ĐỆ NHỊ
THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ

LỄ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG

GHI HÌNH LƯU NIỆM

Hình ảnh: Ban Hướng Dẫn GĐPT Biên Hòa
Videoclip: Vô Tướng Khách

Bài khác nên xem

(GĐPT Gia Định) Trại Hạnh Lục Hòa 2016 – LQ. Gò Vấp – Bình Thạnh

nhuanphap

BHD.GĐPT Cam Ranh: Phật sự cúng dường Đại lễ Vu Lan PL.2564 – DL.2020

Huệ Quang GĐPTVN

Đề án Pháp Hội Thù Ân GĐPTVN Trên Thế Giới

Người Áo Lam