Hình ảnh: Lễ Hiệp kỵ truyền thống của GĐPT Biên Hòa – năm 2020 – giữa đại dịch Covid-19

Nguồn: www.gdptthegioi.net

KHÓA LỄ TIÊN THƯỜNG

LỄ HIỆP KỴ CHÍNH THỨC

LỄ KÍNH VIẾNG BẢO THÁP ĐỨC CỐ ĐỆ NHỊ
THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ

LỄ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG

GHI HÌNH LƯU NIỆM

Hình ảnh: Ban Hướng Dẫn GĐPT Biên Hòa
Videoclip: Vô Tướng Khách

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Khánh Hoà tổ chức Lễ Hiệp Kỵ hằng năm 7.8.Âm Lịch

phuocthanh

Báo Tin

phuocthanh

Mùa Xuân Trên Đại Nhĩ Sơn (Lantau, Hongkong)

ducquang