Hình ảnh: Lễ Hiệp kỵ truyền thống của GĐPT Biên Hòa – năm 2020 – giữa đại dịch Covid-19

Nguồn: www.gdptthegioi.net

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=ProUnQyPrCk]

KHÓA LỄ TIÊN THƯỜNG

LỄ HIỆP KỴ CHÍNH THỨC

LỄ KÍNH VIẾNG BẢO THÁP ĐỨC CỐ ĐỆ NHỊ
THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ

LỄ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG

GHI HÌNH LƯU NIỆM

Hình ảnh: Ban Hướng Dẫn GĐPT Biên Hòa
Videoclip: Vô Tướng Khách

Bài khác nên xem

Đơn Thư Kêu Cứu của GĐPT Chơn Thiện – BHD GĐPT Quảng Nam

phuocthanh

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tổ chức thọ trì giới pháp Quan Trai năm 2016

phuocthanh

(BHD Gia Định) Hoạt động xã hội năm 2013 của GĐPT Đức Hưng

nhuanphap