Nhạc Karaoke: Mẹ – Đức Quảng

Nhạc phẩm MẸ – Nhạc&lời Đức Quảng 1975 – Hòa âm Giác An – Ca sĩ Thùy Dương

Bài khác nên xem

Hình Ảnh Kỷ niệm chu niên lần thứ 60 GĐPT An Cựu (BHD Thừa Thiên)

phuocthanh

Hoa Và Em

phuocthanh

Anh Nguyên Ngộ gởi thơ cho Đại Hội

phuocthanh