Nhạc Karaoke: Mẹ – Đức Quảng

Nhạc phẩm MẸ – Nhạc&lời Đức Quảng 1975 – Hòa âm Giác An – Ca sĩ Thùy Dương

Bài khác nên xem

Nhạc Phẩm : Lửa Dũng – Đức Quảng

ducquang

Hình Ảnh Kỷ niệm chu niên lần thứ 60 GĐPT An Cựu (BHD Thừa Thiên)

phuocthanh

THẦY TÔI

nhuanphap