Nhạc: Mục Kiền Liên – Đỗ Kim Bảng

Bình minh của thể loại Tân nhạc Phật Giáo và GĐPT – Các nhạc sĩ huynh trưởng đã tiên phong trong nền âm nhạc trình diễn GĐPT, gọi chung là Nhạc Đạo:

Bài khác nên xem

Ca khúc HỘI VU LAN

Huệ Quang GĐPTVN

Bài Hát Tưởng Niệm GĐPT – Nguyên Nhân?

ducquang

Nhạc Chân Dung Người Áo Lam – Tưởng Niệm Anh Từ

ducquang