Nhạc: Mục Kiền Liên – Đỗ Kim Bảng

Bình minh của thể loại Tân nhạc Phật Giáo và GĐPT – Các nhạc sĩ huynh trưởng đã tiên phong trong nền âm nhạc trình diễn GĐPT, gọi chung là Nhạc Đạo:

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Đón Xuân Lành – Võ Tá Hân

ducquang

Tưởng Niệm Nhạc Sĩ Văn Giảng – Dương Kinh Thành

ducquang

Nhạc phẩm: Tìm Nhau – Tâm Trí

ducquang