Nhạc: Mục Kiền Liên – Đỗ Kim Bảng

Bình minh của thể loại Tân nhạc Phật Giáo và GĐPT – Các nhạc sĩ huynh trưởng đã tiên phong trong nền âm nhạc trình diễn GĐPT, gọi chung là Nhạc Đạo:

Bài khác nên xem

Nhạc phẩm: Lời Phật Từ Bi

ducquang

Nhạc Karaoke Quê Mẹ – Thu Hồ

ducquang

Nhạc: Áo Lam Hiền – Chúc Linh

ducquang