Nhạc: Mẹ Là Tất Cả – Đức Quảng

Lúc đó là mùa Vu Lan năm 1985, gia đình Phật tử Chánh Thọ khởi động cuộc thi văn thơ báo hiếu .Đoàn trưởng Nữ Oanh Vũ là chị Hội giới thiệu bài thơ của bé Mỹ Vân cho tôi. Thơ chảy như nhạc, ngay tại sân chùa Vạn Thọ tôi đã hát ngay bài thơ này (Đức Quảng)

Bài khác nên xem

Ca khúc HỘI VU LAN

Huệ Quang GĐPTVN

Nhạc: Em Là Vì Sao Sáng – Nguyễn Hiền

ducquang

Nhạc Lý Căn Bản (7)

ducquang