Nhạc: Mẹ Là Tất Cả – Đức Quảng

Lúc đó là mùa Vu Lan năm 1985, gia đình Phật tử Chánh Thọ khởi động cuộc thi văn thơ báo hiếu .Đoàn trưởng Nữ Oanh Vũ là chị Hội giới thiệu bài thơ của bé Mỹ Vân cho tôi. Thơ chảy như nhạc, ngay tại sân chùa Vạn Thọ tôi đã hát ngay bài thơ này (Đức Quảng)

Bài khác nên xem

Nhạc: Bướm Bay Vườn Cải Hoa vàng

ducquang

Nhạc: Lạy Phật Con Trở Về – Như Vinh

ducquang

Nhạc: Bài Ca Lửa Dũng – Lê Cao Phan

ducquang