Nhạc: Sám Hối – Dương Xuân Dưỡng

Đây là một bài hát có thời kỳ hát sau nghi lễ Sám hối hằng tuần của Gia Đình Phật Tử. Tuy nhiên, ca từ trong bài hát có những chỗ không “thuận” với chánh Pháp lắm như: “Cúi xin đức Thích Ca đem lòng từ bi mà xá tội cho con”… Vì đức Thích Ca chỉ dạy tứ chúng tu sửa sai lầm để chuyển hóa tâm thức, tội nghiệp tiêu mòn chứ không xá tội cho ai hết ( đa số các huynh trưởng đều có cảm tưởng như vậy) nên nếu quý anh chị yêu cầu sử dụng lại bài này trong nghi thức Sám hối thì sẽ nêu ý kiến để chỉnh sửa ca từ cho chính xác.  Tuần này gdptthegioi.org sẽ đăng bộ nhạc này, Tác giả Dương Xuân Dưỡng là huynh đệ với nhạc sĩ Thiện Hiền-Dương Xuân Nhơn (Hoa Kỳ) có thể cho ý kiến.

Đức Quảng

Sam hoiz

Đêm truyền đăng trại Phú Lâu Na 3 tại Đồng Nai

Sam hoiz

Bài khác nên xem

Phù hiệu kỷ niệm 50 năm thành lập BHD GĐPT Gia Định

phuocthanh

Sau Đại Hội

phuocthanh

Lễ húy nhựt Đức cố Đại Lão Hòa thượng đạo hiệu thượng Trí hạ Quang

Huệ Quang GĐPTVN

2 comments

khách Qua Đường 29/11/2013 at 05:37

Góp ý,
Hôm nay con xin đến cuối đầu nguyện sám hối những lỗi xưa. Cúi xin đức Thích Ca với lòng Từ Bi mà chứng giám cho con…

Đức Thích Ca thì lúc nào cũng Từ Bi… nên xài chữ với thay vì chữ đem
Đổi chữ xá tội thành “chứng giám”…

khách Qua Đường 29/11/2013 at 05:56

Góp ý,
Nếu cho đủ thành kính thì…
Hôm nay con xin cúi lạy nguyện sám hối những lỗi xưa. Cúi xin Đấng Từ Phụ với lòng bi ngưỡng mà chứng tri tâm con. Đời con sầu khổ bởi ngu, mê, lầm. Và hôm nay tâm con không phiền nảo, vì con biết quay về nương tựa Phật, Pháp, Tăng. Và con phát nguyện sám hối lỗi lầm nhất tâm noi gương của đức Thế Tôn.

Comments are closed.