Nhạc Karaoke: Tuệ Giác Phật Đà – TN. Nhuận Hải

Nhạc phẩm: TUỆ GIÁC PHẬT ĐÀ – Lời TN. Nhuận Hải – Nhạc Đức Quảng – Tiếng hát Đặng Dung , Video karaoke: Music GĐPT Productions 2015

Bài khác nên xem

LỄ KHAI PHÁP KHÓA TU HỌC DU-GIÀ BỒ-TÁT GIỚI

Huệ Quang GĐPTVN

Cáo phó

phuocthanh

Cách lập đàn và tụng kinh Dược Sư

phuocthanh