Nhạc Karaoke: Còn Lại Đêm Giã Từ – Đức Quảng

Nhạc phẩm CÒN LẠI ĐÊM GIÃ TỪ – Tưởng niệm cố huynh trưởng Nhạc sĩ Anh Lạc tác giả Bài Ca Cuối Lửa Gia Đình Phật Tử – Nhạc & lời Đức Quảng – Tiếng hát Trà My (BR-VT) trong hội thi tiếng hát Ca Lăng Tần Già 2014 Cam Ranh (Demo)

Bài khác nên xem

Trại ca Phú Lâu Na

phuocthanh

Lời Dặn Dò Huynh Trưởng – Đoàn Sinh Trong GĐPT Đức Hưng

nhuanphap

Cảm niệm về Cha Mẹ nhân ngày Vu Lan báo hiếu

datthinh