Nhạc Karaoke: Còn Lại Đêm Giã Từ – Đức Quảng

Nhạc phẩm CÒN LẠI ĐÊM GIÃ TỪ – Tưởng niệm cố huynh trưởng Nhạc sĩ Anh Lạc tác giả Bài Ca Cuối Lửa Gia Đình Phật Tử – Nhạc & lời Đức Quảng – Tiếng hát Trà My (BR-VT) trong hội thi tiếng hát Ca Lăng Tần Già 2014 Cam Ranh (Demo)

Bài khác nên xem

Gia Đình Phật Tử Tri Ân Ni Sư Như Thị Thất

ducquang

Triển lãm tượng Phật khổng lồ làm từ tro hương

phuocthanh

Nhạc Karaoke Quê Mẹ – Thu Hồ

ducquang