Nhạc Karaoke: Bóng Ai Đẹp Sắc Y Vàng – Võ Tá Hân

Nhạc phẩm BÓNG AI ĐẸP SẮC Y VÀNG – Thơ: Tôn Nữ Thanh Yên – Nhạc: Võ Tá Hân – Ca sĩ Mỹ Dung.

Bài khác nên xem

Nhạc: Nguyện Lực Mãi Còn – Đức Quảng

ducquang

Hình Ảnh các Lễ đài trong Thành Phố

phuocthanh

Nhạc: Hướng Phật Đài – Lê Mộng Nguyên

ducquang