Nhạc Karaoke: Bóng Ai Đẹp Sắc Y Vàng – Võ Tá Hân

Nhạc phẩm BÓNG AI ĐẸP SẮC Y VÀNG – Thơ: Tôn Nữ Thanh Yên – Nhạc: Võ Tá Hân – Ca sĩ Mỹ Dung.

Bài khác nên xem

Vu Lan Thắng Hội

nhuanphap

Tính Chất Văn Nghệ GĐPT – Đức Quảng (tiếp)

ducquang

Nhạc Phẩm: Ru Nội Kết – Làng Hồng

ducquang