Hình ảnh văn nghệ Phật đản GĐPT Đức Pháp

Hậu trường

Bài khác nên xem

Chùm thơ

phuocthanh

Tượng Phật Cao Nhất Thế Giới

phuocthanh

Anh Nguyễn Khắc Từ Tường Thuật Pháp Nạn 1963

ducquang