Nhạc Karaoke: Ánh Sáng Của Nhẫn Nhục – Đức Quảng

Nhạc phẩm ÁNH SÁNG CỦA NHẪN NHỤC – Lời: Kinh Nhẫn Nhục – Nhạc: Đức Quảng 1979 – Hòa âm Giác An – Ca sĩ Quốc Thắng

Cảm tác từ câu: “Ánh sáng của nhẫn nhục mạnh hơn sức mạnh mặt trời, mặt trăng. Rồng voi tuy gọi là dũng mãnh nhưng so với nhẫn nhục mười phần không bì được một…” trong Kinh Nhẫn Nhục

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Mẹ Trùng Dương – Đức Quảng

ducquang

Nói Về Nhạc Phẩm Nhất Chi Mai – Đức Quảng

ducquang

Nhạc: Chánh Giác – Đức Quảng

ducquang