Nhạc Karaoke: Ánh Sáng Của Nhẫn Nhục – Đức Quảng

Nhạc phẩm ÁNH SÁNG CỦA NHẪN NHỤC – Lời: Kinh Nhẫn Nhục – Nhạc: Đức Quảng 1979 – Hòa âm Giác An – Ca sĩ Quốc Thắng

Cảm tác từ câu: “Ánh sáng của nhẫn nhục mạnh hơn sức mạnh mặt trời, mặt trăng. Rồng voi tuy gọi là dũng mãnh nhưng so với nhẫn nhục mười phần không bì được một…” trong Kinh Nhẫn Nhục

Bài khác nên xem

HOA TRẮNG MẸ THÂN YÊU

Huệ Quang GĐPTVN

(BHD Gia Định) Hội thi Tiếng hát Lam Thanh lần thứ 6

nhuanphap

Nhạc: 5 Tiên Tri Xem Voi

ducquang