Nhạc Dâng Hoa – Lê Mộng Bảo, Phạm Mạnh Cương

Có một thời kỳ “Hoàng Kim” trong Văn Nghệ Gia Đình Phật Tử. Chính những Huynh trưởng Nghệ sĩ  thời đó đã khai phá một con đường âm nhạc trong GĐPT tuy rất riêng nhưng cũng rất hòa hợp chung trong Giáo thể Phật Giáo Việt Nam:

Bài khác nên xem

Nhạc: Bông Hồng Cài Áo – T. Nhất Hạnh,Phạm Thế Mỹ

ducquang

Ca khúc THIỆN PHÁP VÀO ĐỜI – tưởng niệm cố HTr Nguyễn Văn Phải

Huệ Quang GĐPTVN

Huynh Trưởng Nhạc Sĩ Hoàng Cang Đã Ra Đi

ducquang