Nhạc Dâng Hoa – Lê Mộng Bảo, Phạm Mạnh Cương

Có một thời kỳ “Hoàng Kim” trong Văn Nghệ Gia Đình Phật Tử. Chính những Huynh trưởng Nghệ sĩ  thời đó đã khai phá một con đường âm nhạc trong GĐPT tuy rất riêng nhưng cũng rất hòa hợp chung trong Giáo thể Phật Giáo Việt Nam:

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Tuệ Giác Phật Đà – TN. Nhuận Hải

ducquang

Nhạc Karaoke -Thanh Khiết Hương-Đức Quảng

ducquang

Nhạc Karaoke: Như Thị Thất 20 mùa Thành Đạo

ducquang