Nhạc Dâng Hoa – Lê Mộng Bảo, Phạm Mạnh Cương

Có một thời kỳ “Hoàng Kim” trong Văn Nghệ Gia Đình Phật Tử. Chính những Huynh trưởng Nghệ sĩ  thời đó đã khai phá một con đường âm nhạc trong GĐPT tuy rất riêng nhưng cũng rất hòa hợp chung trong Giáo thể Phật Giáo Việt Nam:

Bài khác nên xem

Huynh Trưởng Nhạc Sĩ Hoàng Cang Đã Ra Đi

ducquang

Nhạc Karaoke Nửa Khuya – Thơ Trụ Vũ

ducquang

Lễ Nhạc Phật Giáo Việt Nam (1)

ducquang