Nhạc Karaoke – Hòa Thượng Tịnh Khiết

Quy ngưỡng Đệ nhất Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất – Tác giả: Thái Chí Bình – Ca sĩ Quốc Thắng (Link Karaoke bên dưới)

Bài khác nên xem

Nhạc: Chúc Mừng Năm Mới 2014 – Happy New Year 2014

ducquang

Bài Ca Cuối Lửa hay Đêm giã từ – Anh Lạc

ducquang

Như giọt trăng sao

phuocthanh