Nhạc Karaoke – Hòa Thượng Tịnh Khiết

Quy ngưỡng Đệ nhất Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất – Tác giả: Thái Chí Bình – Ca sĩ Quốc Thắng (Link Karaoke bên dưới)

Bài khác nên xem

Dư Âm Không Dứt (tiếp phần 2)

ducquang

Tài Liệu: Phật Giáo và Dân Tộc Việt Nam mất gì khi phá sản tinh hoa của Gia Đình Phật Tử Việt Nam(phần I) của Luật Gia Đức Dũng

phuocthanh

Nhạc phẩm Rước Đèn Tháng 8 – Vân Thanh

ducquang