Nhạc Phẩm: Thanh Khiết Hương – Đức Quảng

Tâm hoa rạng – Chí hoa truyền

Đêm nước loạn – Tự tại pháp thuyền

Đại thể áo Lam giờ nguyện mật

Trăng ngày huyền mặc hiện Hoa Nghiêm

Đức Quảng

 

Bài khác nên xem

Ca khúc LỜI TÂM ƯỚC – Sáng tác của anh Tâm Huy và Tâm Vương

Huệ Quang GĐPTVN

Lễ Nhạc Phật Giáo Việt Nam (1)

ducquang

Nhạc phẩm: Đoàn Liên Hương – Hoàng Cang

ducquang