Nhạc Phẩm: Thanh Khiết Hương – Đức Quảng

Tâm hoa rạng – Chí hoa truyền

Đêm nước loạn – Tự tại pháp thuyền

Đại thể áo Lam giờ nguyện mật

Trăng ngày huyền mặc hiện Hoa Nghiêm

Đức Quảng

 

Bài khác nên xem

Ca khúc HỘI VU LAN

Huệ Quang GĐPTVN

Nhạc: Lòng Mẹ – Y Vân

ducquang

Những Bài Hát Bậc Tung Bay (2)

ducquang