Nhạc Phẩm: Thanh Khiết Hương – Đức Quảng

Tâm hoa rạng – Chí hoa truyền

Đêm nước loạn – Tự tại pháp thuyền

Đại thể áo Lam giờ nguyện mật

Trăng ngày huyền mặc hiện Hoa Nghiêm

Đức Quảng

 

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Tuệ Giác Phật Đà – TN. Nhuận Hải

ducquang

Nhạc Phẩm: Bài Ca Tạm Biệt – Viết Chung

ducquang

Nhạc Karaoke: Lam Ca – Đức Quảng

ducquang