Nhạc: Bái vọng Giác Linh – GĐPT Việt Nam

Từ Quê hương cảm niệm công đức lớn lao cố Hòa Thượng Hạnh Tuấn thượng Hạnh Hạ Tuấn đối với Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ – Chúng con thành kính đảnh lễ bái vọng Giác linh và kính dâng lời nhạc  cúng dường.1 HANH TUANVN

Thay Hanh TuanA 580

Bài khác nên xem

Suy Ngẫm Về Bài Kệ “Cáo Tật Thị Chúng” Của Thiền Sư Mãn Giác

phuocthanh

Nhạc Karaoke: Tết đến rồi! – Minh Khánh

ducquang

Xuân Ý Nghĩa

phuocthanh