Nhạc: Bái vọng Giác Linh – GĐPT Việt Nam

Từ Quê hương cảm niệm công đức lớn lao cố Hòa Thượng Hạnh Tuấn thượng Hạnh Hạ Tuấn đối với Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ – Chúng con thành kính đảnh lễ bái vọng Giác linh và kính dâng lời nhạc  cúng dường.1 HANH TUANVN

Thay Hanh TuanA 580

Bài khác nên xem

Tâm sự của cháu anh Nguyên y Lương Hoàng Chuẫn

phuocthanh

Nhạc Karaoke: Bướm Bay Vườn Cải – Thơ Nhất Hạnh

ducquang

Chùm ảnh: Những pho tượng Đức Phật Thích Ca lớn nhất Việt Nam

phuocthanh