Ngũ giới


( Tài liệu Tu học Ngành Thiếu – Bậc Hướng Thiện

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2005 – PL 2549 )

 

I. VĂN :

Trong kinh Ưu Bà Tắc giới, Phật dạy năm pháp lạc trú( Thường pháp lạc trú). Đó chính là ngũ giới, là những điều căn bản tạo dựng hạnh phúc thế gian, tiến tới cứu cánh niết bàn.

Ngũ giới (năm giới) là năm điều ngăn hàng cư sĩ tại gia không được làm. Phật chế ra giới để đối trị với các Pháp bất thiện của thân, khẩu, ý. Nói rõ hơn, khi đã quy y Tam Bảo, trở thành người Phật tử , ai cũng phải phát nguyện thọ lãnh và thực hành năm giới.

 1. Không được giết hại : nghĩa là tôn trọng sự sống.
 2. Không được trộm cướp : nghĩa là tôn trọng tài sản của người khác.
 3. Không được tà hạnh : nghĩa là tôn trọng hạnh phúc gia đình mình, gia đình người khác.
 4. Không được nói dối, nói hai lưỡi, nói thêu dệt, nói thô ác : nghĩa là tôn trọng sự thật.
 5. Không được uống rượu, ngày nay phải hiểu đó là tất cả các chất kích thích : nghĩa là luôn giữ gìn tâm trí sáng suốt, bình tĩnh.

Năm giới này không những có ý nghĩa trong đời sống cá nhân, gia đình mà còn có ý nghĩa trong đời sống tập thể, xã hội.

II. TƯ :

Năm giới là những điều cần thực hành để giữ gìn tâm ý thanh tịnh và tránh được các việc ác. Vậy em phải quyết tâm giữ gìn cho được năm giới. Muốn giữ được năm giới, em phải hiểu rõ ý nghĩa của giới, đó là ý nghĩa tự giác, tự mình bắt buộc mình phải tuân theo, không có ai đứng ra trừng phạt mình mà chỉ có mình mới biết được mình có giữ gìn giới hay không mà thôi. Do đó, em cần phải :

–   Thành thật với chính mình.

–   Cương quyết giữ cho được năm giới mà em đã phát nguyện.

III. TU :

Để thực hành phép tu này, em phải làm hai việc :

–   Mỗi sáng trước khi rời khỏi giường, nghĩa là khi vừa ngủ dậy, em tâm nguyện rằng : trong ngày hôm nay em sống đúng năm giới. Rồi mỗi tối trước khi đi ngủ, em kiểm điểm lại mình đã vi phạm giới nào, em thành tâm sám hối và tự hứa không còn tái phạm nữa.

Song song với việc này, em phải thực hành năm giới theo mặt tích cực hơn :

–   Không giết hại mà còn phóng sanh.

–   Không trộm cướp mà còn bố thí.

–   Không nói dối, nói hai lưỡi,… mà còn dùng lời hòa ái an ủi người, giảng giải cho người khác tu hành theo chánh pháp.

Phóng sanh không nhất thiết là phải mua chim, mua cá thả mà em có thể phóng sanh bằng nhiều cách :

–   Vớt một con kiến ra khỏi ly nước…

–   Không phá tổ chim, thấy chim non không ham, không chơi dế đá,…

–   Không khởi ác niệm đối với người khác.

Bố thí cũng vậy, không phải chỉ có tiền mới bố thí được mà bằng lời nói, ý nghĩ và việc làm như : an ủi người đang đau khổ, dỗ một em bé đang run sợ khóc lóc, dẫn một bà lão qua đường,… Đó là những hành động bố thí.

Thực hành được năm giới ta sẽ được thanh tịnh thân, khẩu, ý, tránh được bao nhiêu phiền não cũng như sống hạnh phúc trong hiện tại và tạo nhân giải thoát cho đời sau.

 IV. CÂU HỎI :

 1. Giới là gì ? Nội dung của năm giới ?
 2. Tại sao ta phải giữ gìn năm giới ấy ?
 3. Em hãy nêu lên mối quan hệ giữa 5 giới và 5 điều luật của GĐPT chúng ta ?
 4. Ích lợi của năm giới ?
 5. Em cho biết sự khác nhau của giới và luật ?
 6. Tại sao nói “ Giới là chiếc thuyền đưa ta thoát khỏi bể khổ” ?

 

 

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Đồng Nai tổ chức Lễ Khai Khóa Kiên, Trì, Định, Lực

phuocthanh

Em làm việc thiện

datthinh

Em đến chùa

datthinh