MỪNG PHẬT ĐẢN SANH

Đón mừng khánh đản
Thế nhân ơi!
Núi sông ơi!
Phật thị hiện ta bà
Sen báu nở hoa
Muôn chim hót lời ca thánh thiện
Thế giới ba ngàn rung chuyển
Đỉnh Hy Mã Lạp Sơn sạch hết mây mờ
Nhân loại tĩnh cơn mơ
Dòng sinh diệt vở oà trong bất diệt
Bảy đoá sen vàng toả hương thanh khiết
Bảy bước chân ngài diệu lý viên dung
Khắp muôn vạn sanh linh
Hoan hỷ vô cùng
Ánh từ quang xoá tan màn đêm tăm tối
Kẻ tội lỗi gục đầu sám hối
Người hiền lương phước thọ tăng duyên
Ngài ra đời chấn động tam thiên
Nhân loại năm châu đón mừng khánh đản
Đàn chim Lam rủ nhau về
Hát khúc ca hùng tráng
Vỗ tay reo mừng đấng cha lành
Kết vòng tay thân ái chị em anh
Hướng về ngày đản sanh
Lòng bi ngưỡng nương theo từ lực
Người người nô nức
Dâng nén tâm hương
Mừng khánh đản nhiệm mầu./.

Quảng Hoa_ Phan Hồng Liên

 

Bài khác nên xem

Thơ: Niệm Ân Chân Nguyên của Thầy Thích Đồng Tín

phuocthanh

Thơ: Người Huynh Trưởng Trẻ

phuocthanh

Thơ: Nỗi lòng

phuocthanh