Mẫu Thiệp Xuân 5 và 6

Mẫu Thiệp Xuân Di Lặc đơn giản dành cho đơn vị Gia Đình hay cá nhân quý Bác Gia trưởng – Hộ tự , Phật tử….

Thiệp cho đơn vị Gia Đình Phật Tử – các Ban Hướng Dẫn Tỉnh Thị

Bài khác nên xem

Nhạc: Tiếng Gọi Phật Tử

ducquang

Họp Mặt Ủy viên, Phụ tá Ủy viên Ngành Nữ Phật tử toàn quốc

Huệ Quang GĐPTVN

Lễ bế mạc Trại Họp Bạn Đàn Kiểu Mẫu toàn quốc lần thứ 1- Trại là Nguyên Y

phuocthanh