Mật Thư Căn Bản: Hệ Thống Tọa Độ

 


MẬT THƯ H THNG TA Đ:

Đây là một dạng mật thư theo dạng Đồ Thị rất phong phú và đòi hỏi sự chính xác cao. Đồ thị là một tập các đối tượng gọi là đỉnh nối với nhau bởi các cạnh, một điểm được xác định chính xác khi đã đối chiếu bởi tung độ (chiều dọc) và hoành độ (chiều ngang) đã được biết trước.

Theo đó người ta sắp xếp 25 chữ cái (bỏ Z) vào trong 25 ô chia đều các cạnh (mỗi cạnh 5 ô) trong một hình vuông lớn như hình dưới. Khi giải mã ta chỉ cần đối chiếu trục ngang và trục đứng là sẽ tìm ra được nội dung cần tìm.

(khóa A1 = A, E5 = Y) Cách này, xem chiều ngang trước, đối chiếu với chiều dọc sau:

A1-C4-B3; B3-E1-C4-B2-B1 = Anh hùng

Biến thể khó hơn: Tọa độ âm nhạc

Fa móc đôi= T; Rè móc đơn= I; Do móc đôi= E; Do móc đôi=E; Mi móc đơn= N; Fa móc đơn= S=  đọc là TIẾN

Mi trắng= L; Do móc đôi= E; Do móc đôi=E; Mi móc đơn= N.. là Lên

đọc TIẾN LÊN

Bài khác nên xem

Mật Thư: Đĩa quay 3 Tầng Dạng Thay Thế

ducquang

Mật Thư Căn bản

ducquang

Mật Thư Ngành Đồng – Biến Thể từ Morse

ducquang