Mật thư ngành Đồng: Dạng “Chuồng heo”

 

Đây là một dạng mất thư căn bản bắt đầu từ ngành Oanh Vũ – Học thuộc lòng bằng cách thực hành càng nhiều thì càng giỏi:

Mật thư chuồng heo là một loại Mật mã thay thế đơn giản, trong đó các ký tự A,B,C…. tượng trưng cho những “con heo”  còn các khung là các dạng hình học tượng trưng cho phần “chuồng” chứa ký tự đó. Đây là mật mã theo ký tự Việt Nam mà các em thường gặp:

Cách viết và đọc dạng Việt Nam :

Hướng dẫn: So sánh những dấu chấm trong từng ô ở những vị trí khác nhau (bên trái, ở giữa, bên phải) sẽ ứng với từng chữ cái trong khung dưới đây:

Khóa: Ba con xúm xít một chuồng

chín chuồng chị đố em mình mấy con?

Khi chấm dứt bản văn nhớ kết thúc bằng ký tự: AR

Bản tin là : “DDEENS CAWMS TRAIJ” ¦  “ĐẾN CẮM TRẠI”

 

Các em bậc lớn cần hiểu biết thêm dạng Quốc tế:

Cách viết và đọc:

Lưu ý:Có nhiều dạng chuồng khác từ căn bản  mật thư này mà thành – Các em cần phải quen đọc và dịch loại mật thư này cho nhanh và chính xác thì không ngại các dạng khác.

Diệu Quỳnh

Bài khác nên xem

Anh Chị Ủy Viên Ngành Đồng BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam thăm các Đơn vị GĐPT trực thuộc BHD GĐPT Khánh Hòa

phuocthanh

BHD GĐPT Bình Thuận sinh hoạt Vu Lan

phuocthanh

GĐPT Khánh Đạt (BHD GĐPT Đồng Nai) tổ chức Lễ Báo Hiếu

phuocthanh