GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC HỘI THẢO NGÀNH ĐỒNG.

Nhằm củng cố sinh hoạt và phát triển đoàn sinh ngành Đồng tại các đơn vị trong tỉnh, đồng thời thực hiện kế hoạch tái tổ chức lại Đàn Kiểu Mẫu tại các đơn vị GĐPT trong tỉnh. Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức buổi Hội Thảo Ngành Đồng vào lúc 08h 00 ngày 18/02/2023 tại chùa Thiên Quang- Hoà Bình- Xuyên Mộc.
Thân lâm chủ tọa buổi hội thảo có anh Tuệ Hòa-Trần Bình, Phó trưởng BHD Ngành nam GĐPTBRVT, chị Diệu Ân-Trần Thị Như Ý, Phó trưởng BHD Ngành Nữ GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu.
Đếm tham dự hội thảo có anh chị Ủy viên, Phụ tá ủy viên ngành Đồng BHD và sự hiện của 38 huynh trưởng của 19 đơn vị GĐPT trong tỉnh về tham dự.
Phần thuyết trình đề tài: “Mục Đích Xây Dựng ĐÀN KIỂU MẪU” do hai anh chị Ủy viên ngành Đồng thực hiện.
Sau đó là phần thảo luận, góp ý xây dựng, chia sẻ kinh sự trải nghiệm trong việc điều hành ngành Đồng cũng như thực hiện kế hoạch xây dựng Đàn Kiểu Mẫu tại các đơn vị.
Tiếp đến là phần đúc kết đề tài hội thảo của anh chị Phó trưởng BHD với những góp ý rất sâu sắc, thấu tình đạt lý và đã được sự đồng tình và sự quyết tâm thực hiện Đàn Kiểu Mẫu tại các đơn vị trong tỉnh
Cuối cùng là hồi hướng và dây thân ái lúc 11h30 cùng ngày, buổi chiều mỗi anh chị mỗi người có phật sự riêng và chia tay nhau trong niềm hân hoan và hứa hẹn….
UV NGÀNH ĐỒNG BHD.BRVT

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Ninh Thuận tổ chức Hội thảo Ngành THANH

phuocthanh

GĐPT Đức Hưng thực hiện Tuần lễ Huân Tu Cúng Dường Phật Đản PL.2565 – DL 2021

nhuanphap

Lễ chung thất HTr Cấp Tấn Bổn Đồng Phạm Lợi

phuocthanh