Lễ Trao Đoàn Phục cho Đoàn sinh GĐPT Huyện Xuận Lộc (BHD GĐPT Đồng Nai)

Tình Lam luôn mãi tuyệt vời

Huynh Trưởng đoàn sinh muôn đời không phai

Tình Huynh nghĩa Đệ kề vai

Chung lo Phật sự không nài sá chi.

 

        Vào lúc 14h30’ chiều ngày 16.12.2012 (nhằm ngày mùng 04.11.Nhâm Thìn) tại chùa Xuân Thọ, thuộc ấp Thọ Lộc, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai đã tổ chức long trọng buổi lễ trao nhận vải may đồng phục GĐPT (cả bộ) cho 48 em đoàn sinh của 05/14 đơn vị trực thuộc BĐD – GĐPT Xuân Lộc – Đồng Nai có hoàn cảnh khó khăn, nghèo. Số vải quần áo trên được sự linh hoạt của các anh Ủy viên, phụ tá UV/HĐTN& Xã hội thuộc BHD – GĐPT Đồng Nai đã vận động từ các Mạnh Thường Quân phát tâm hỗ trợ.

            Buổi lễ dưới sự chứng minh của Đại Đức Thích Minh Hòa trụ trì chùa Xuân Thọ chứng minh. Về tham dự có anh HTr cấp Tấn: Quảng Đáp LÊ BỬU – Ủy viên Nghiên Huấn Đại diện BHD – GĐPT Đồng Nai chủ tọa, anh HTr cấp Tín: Đồng Định LÊ VĂN Ý – Phó TTK/BHD-GĐPT Đồng Nai đồng chủ tọa, còn có anh HTr cấp Tín: Nguyên Trọng PHAN XUÂN CỨU – Chủ tịch hội đồng HTr cấp Tín GĐPT Đồng Nai, anh HTr cấp Tín: Thiện Thanh NGUYỄN THỨ – Ủy viên HĐTN&XH, anh HTr cấp Tín: Tâm Trí HỒ HỮU BÌNH – Phụ tá UV/HĐTN&XH, các anh Ủy viên Ngành Nam và các anh trong BĐD – GĐPT huyện Xuân Lộc cùng đồng tham dự.

            Anh HTr cấp Tấn: Quảng Đáp LÊ BỬU – Đại diện BHD – GĐPT Đồng Nai chủ tọa đã huấn từ: “Trước tiên chúng con xin đê đầu đãnh lễ Đại Đức Trụ trì đã hoan hỷ quang lâm chứng minh buổi lễ, xin tán thán tinh thần các anh chị đã sắp xếp dành được thời gian quý báu để cùng về tham dự lễ trao vải may đồng phục GĐPT hôm nay. Trong tinh thần này cũng mong rằng các anh chị tại các đơn vị GĐPT trực thuộc luôn luôn hòa hợp, giúp đỡ nhau trong tình lam thương yêu để dìu dắt hướng dẫn các em sinh hoạt tu học theo đúng tinh thần mục đích GĐPT Việt Nam…cuối cùng chúng con kính chúc Quý Chư Tăng Pháp Thể Khinh An, Tuệ Đăng Thường Chiếu, kinh chúc quý anh chị HTr Thân Tâm Thường Lạc và luôn dũng tiến trên bước đường tu học Phật

            Trong buổi lễ Đại Đức chứng minh đã ban đạo từ: “Trước hết Thầy Tán dương công đức các anh HTr trong BHD – GĐPT Đồng Nai, đặc biệt là các anh Ủy viên, Phụ tá Ủy viên HĐTN&XH thuộc BHD – GĐPT Đồng Nai đã có tinh thần rất cao vì đàn em thân yêu, các anh đã rất linh hoạt vận động được số vải cho các em may đồng phục GĐPT, trên tinh thần tình lam Thầy mong rằng các anh phát huy nhiều hơn nữa chương trình này được trãi rộng khắp cho các đơn vị trong toàn Tỉnh nói chung và tại địa phương Huyện nhà đều có được đồng phục để cho các em có đủ điều kiện, tinh thần đến sinh hoạt tu học trong tổ chức GĐPT, đồng thời góp phần vào việc xây dựng tổ chức GĐPT Việt Nam cũng như xây dựng vườn Lam GĐPT Đồng Nai, GĐPT Xuân Lộc mỗi ngày càng thăng tiến…

            Toàn thể Lam viên đồng Y Giáo Phụng hành theo lời thầy dạy.

            Đến 16h cùng ngày, buổi lễ được khép lại, toàn thể các Lam viên cùng hồi hướng và cung tiễn Đại Đức chứng minh Hồi Quy Phương Trượng, và dây thân ái ra về trong sự hoan hỷ…

                                                            Văn phòng BHD – GĐPT Đồng Nai

                                                Phụ tá TTK Đặc trách Truyền Thông thực hiện
Bài khác nên xem

BĐD GĐPT Vùng Trúc Lâm – Đồng Nai tổng kết Phật sự năm 2013

nhuanphap

Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức lễ thọ cấp Tín

phuocthanh

Cầu nguyện an lành cho HTr cấp Dũng Tâm Huy – Phan Đình Thăng

Huệ Quang GĐPTVN