Lễ Hiệp Kỵ của GĐPT Bình Thuận năm Nhâm Dần – PL 2566 – DL 2022

Vào ngày Rằm tháng Mười âm lịch năm Nhâm Dần, GĐPT Bình Thuận tổ chức Đại Lễ Hiệp Kỵ nhằm tri ân tưởng niệm Giác linh Chư Tôn Đức Ân Sư, Cố Vấn – Chư Chơn linh, Hương linh Bảo Trợ, Gia Trưởng, Huynh Trưởng, Đoàn Sinh & Cựu Đoàn Viên GĐPT Bình Thuận quá cố.

Văn phòng BHD.GĐPT Bình Thuận

Bài khác nên xem

Đệ Ngũ Thập Chu Niên GĐPT Đức Chơn – Gia Định

nhuanphap

BHD Gia Định tổ chức khóa tu bát quan trai kỳ I/2022

nhuanphap

Điếu văn tưởng niệm Đức Trưởng lão HT Thượng Thủ của Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ

Áo Lam