Bản Tin Số 5 : Lễ Phúng Viếng Của BHD Ninh Thuận

Ban Hướng Dẫn GĐPT Ninh Thuận tổ chức phúng Viếng cố Huynh Trưởng cấp Dũng Anh Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Ninh Thuận, trưởng phái đoàn Huynh trưởng Cấp tấn Tâm Đắc-Phan Văn Ngậc, Phó Ban Hướng Dẫn GĐPT Ninh Thuận, cùng toàn thể Ủy Viên, Phụ tá ủy Viên, quý Bác Gia trưởng cùng toàn thể Huynh Trưởng các cấp; đã tiến hành Lễ Phúng Điếu Hương Linh NGƯỜI ANH CẢ của Nhà Lam Ninh Thuận.

Lễ viếng diễn ra trang nghiêm, thắm đượm tình Lam; vẫn biết nhân sinh vô thường, nhưng nhà Lam Ninh Thuận không khỏi tiếc thương người đi xa, khi nghe những lời tâm sự trước Linh đài của anh Phó Ban Hướng Dẫn.

VP BHD GĐPT NINH THUẬN

%name
%name
%name
%name
%name %name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name

Bài khác nên xem

Đêm Hoa Đăng Tưởng niệm húy nhật 50 năm Bác Tâm Minh Lê Đình Thám

phuocthanh

GĐPT Miền Khánh Hoà khai khoá học Bồ Tát Giới năm thứ ba

phuocthanh

Lễ Di Quan Cố Huynh Trưởng cấp Tấn Tâm Trình Nguyễn Đức Thạo

phuocthanh