Lễ Khai kinh – An vị tại Tổ đình Tường Vân & Lễ Húy nhật Đức Đệ Nhất Tăng Thống GHPGVNTN

Sáng ngày 21 tháng Giêng năm Ât Mùi (11/03/2015) tại Tổ đình Tường Vân (Tổ 16, khu vực 5, phường Thủy Xuân, thành Phố Huế) đã trang nghiêm cử hành Lễ Khai kinh – An vị, cung tiến lịch đại Tổ Sư.

Lễ Khai kinh – An vị do Hòa thượng Thích Huệ Ấn, thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đương vi Sám chủ; Thượng tọa Thích Giác Đạo, Phó Trưởng Ban Pháp chế TƯ, Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, công văn đại lễ cùng chư Tôn Thượng tọa trong Ban Kinh sư các Môn phái Tổ đình trong tỉnh Thừa Thiên Huế.Theo chương trình Đại lễ Khánh thành Tổ đình Tường Vân và Lễ Giỗ Đức Tăng thống GHPGVNTN vào lúc 14 giờ 00 chiều cùng ngày, chư Tôn đức trong Sơn môn pháp phái Tường Vân sẽ tụng kinh Di giáo, sau đó là Lễ Thí thực và Khóa lễ Tịnh độ vào lúc 19 giờ.Đại lễ Khánh thành Tổ đình Tường Vân – Huế & Lễ Giỗ Đức Tăng thống GHPGVNTN sẽ chính thức cử hành vào lúc 09 giờ 00 ngày 22 tháng Giêng năm Ất Mùi (Nhằm ngày 12 tháng 3 năm 2015)tại Tổ đình Tường Vân, đường Trần Thái Tông, Tổ 16, Khu vực 5, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hòa thượng Thích Chơn Tế niêm hương bạch Phật

Chư Tôn đức trong Môn phái Tổ đình Tường Vân

Hòa thượng Thích Huệ Ấn, Sám chủ Đại lễ

Thượng tọa Thích Giác Đạo tuyên sớ

grab1426152877img_0454

Bài khác nên xem

BHD Quảng Đức Sài Gòn công bố Trúng cách và khai khóa Kiên, Trì, Định, Lực năm 2015

phuocthanh

Trại họp bạn Tâm Minh GĐPT Bình Phước khu vực II – 2020

Huệ Quang GĐPTVN

Cung an chức sự tang lễ Trưởng lão Hòa thượng Thượng thủ HĐTGBT

nhuanphap