Lễ Phủ Kỳ và Truy điệu

Bản tin số 03 

Sáng ngày 12/07/2012 (24/05/NT) Lễ viếng của các phái đoàn:

–      Hội Đồng Huynh trưởng Cấp Tập GĐPT Bình Thuận

–       Hội Đồng Huynh trưởng Cấp Tín GĐPT Bình Thuận

–      Hội Đồng Huynh trưởng Cấp Tấn GĐPT Bình Thuận

–      Ngành Nữ GĐPT Bình Thuận

–      Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận

–      Lễ truy điệu của Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận

–      Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Phước

–      Ban Hướng Dẫn GĐPT Biên Hòa – Đồng Nai

–      Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa – Vũng Tàu

–      Hội Đồng Huynh trưởng Cấp Tấn GĐPT Miền Khánh Hòa

–      Đại Diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN Miền Khánh Hòa

Sau lễ viếng của các phái đoàn, là Lễ Phủ Kỳ được tiến hành. Anh Nguyên Tích HỒ LAI CHIẾN đại diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương tại miền Khánh Hòa, được ủy nhiệm của Ban Hướng Dẫn Trung Ương điều hành Lễ Phủ Kỳ. Kỳ hiệu phủ vừa xong, bài ca chính thức GĐPTVN được cất lên hùng tráng, sau bài ca Sen Trắng, hàng trăm Huynh trưởng tỏa quanh linh đài, tay trong tay ngậm ngùi Dây Thân Ái vĩnh viễn chia xa người Huynh trưởng cấp Tấn Bổn Đồng PHẠM LỢI.

vp BHD GĐPT Bình Thuận

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu phát quà khuyến học cho đoàn sinh

Tâm Lễ

Lam viên GĐPT nhất tâm đảnh lễ Giác linh cố Trưởng lão HT thượng Đồng hạ Tâm

Huệ Quang GĐPTVN

Trại HL Huynh trưởng Lộc Uyển XII năm 2013 – GĐPT Đồng Nai

nhuanphap