Lễ Phủ Kỳ và Truy điệu

Bản tin số 03 

Sáng ngày 12/07/2012 (24/05/NT) Lễ viếng của các phái đoàn:

–      Hội Đồng Huynh trưởng Cấp Tập GĐPT Bình Thuận

–       Hội Đồng Huynh trưởng Cấp Tín GĐPT Bình Thuận

–      Hội Đồng Huynh trưởng Cấp Tấn GĐPT Bình Thuận

–      Ngành Nữ GĐPT Bình Thuận

–      Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận

–      Lễ truy điệu của Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận

–      Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Phước

–      Ban Hướng Dẫn GĐPT Biên Hòa – Đồng Nai

–      Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa – Vũng Tàu

–      Hội Đồng Huynh trưởng Cấp Tấn GĐPT Miền Khánh Hòa

–      Đại Diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN Miền Khánh Hòa

Sau lễ viếng của các phái đoàn, là Lễ Phủ Kỳ được tiến hành. Anh Nguyên Tích HỒ LAI CHIẾN đại diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương tại miền Khánh Hòa, được ủy nhiệm của Ban Hướng Dẫn Trung Ương điều hành Lễ Phủ Kỳ. Kỳ hiệu phủ vừa xong, bài ca chính thức GĐPTVN được cất lên hùng tráng, sau bài ca Sen Trắng, hàng trăm Huynh trưởng tỏa quanh linh đài, tay trong tay ngậm ngùi Dây Thân Ái vĩnh viễn chia xa người Huynh trưởng cấp Tấn Bổn Đồng PHẠM LỢI.

vp BHD GĐPT Bình Thuận

Bài khác nên xem

Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu thăm vấn an Chư tôn đức trong mùa Phật đản PL 2565

Tâm Lễ

GĐPT Liên Hoa Đức Trọng-Lâm Đồng chu niên lần thứ 49

phuocthanh

Lễ tổng kết Phật sự năm 2014 của GĐPT Thanh Sơn (BHD Cam Ranh)