Hình ảnh Kỳ thi vượt bậc Liên quận 2 – 9 – Thủ Đức

Một vài hình ảnh của kỳ thi vượt bậc Tâm Tăng năm 2012 của Liên quận 2 – 9 – Thủ Đức gồm bốn đơn vị Đức Dũng, Đức Minh, Đức Liên, Đức Viên (GĐPT Gia Định) được tổ chức vào ngày 13/01/2013 vừa qua tại chùa Bửu Long, quận 9, TP. HCM.

Bài khác nên xem

GĐPT Kỳ Viên Sinh Hoạt Đầu Năm Nhâm Thìn(2012)

phuocthanh

Ban Tổ Chức Pháp Hội Thù Ân họp phiên bất thường

GĐPT Thiện Hoa 3 Tổ Chức Trại Vượt Bậc

phuocthanh