Hình ảnh Kỳ thi vượt bậc Liên quận 2 – 9 – Thủ Đức

Một vài hình ảnh của kỳ thi vượt bậc Tâm Tăng năm 2012 của Liên quận 2 – 9 – Thủ Đức gồm bốn đơn vị Đức Dũng, Đức Minh, Đức Liên, Đức Viên (GĐPT Gia Định) được tổ chức vào ngày 13/01/2013 vừa qua tại chùa Bửu Long, quận 9, TP. HCM.

Bài khác nên xem

KẾT KHÓA TRẠI HLHT HUYỀN TRANG VI.TƯ-MKH

Tâm Lễ

KHÁNH HÒA: LỄ HIỆP KỴ  CHƯ GIÁC LINH, CHƠN LINH, HƯƠNG LINH HUYNH TRƯƠNG VÀ ĐOÀN SINH QUÁ CỐ năm 2015

Người Áo Lam

BHD.GĐPT Cam Ranh Tổng kết Phật sự năm 2018