Tưởng niệm húy kỵ lần thứ 50 Cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền

Vào lúc 18h00 chiều ngày 03.05.2023 (14.03 Quý Mão) Hội đồng Huynh trưởng Cấp Dũng, BHD Trung ương GĐPT Việt Nam, BHD Gia Định, BHD GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn, BĐH GĐPT Tây Nam Phần đã đến chùa Phật Học Xá Lợi (chùa Xá Lợi), dâng lễ tưởng niệm Cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền nhân Húy kỵ lần thứ 50.

Cư sỹ Mai Thọ Truyền sinh ngày 1/4/1905 tại làng Long Mỹ, tỉnh Bến Tre trong một gia đình trung lưu, là đệ tử tại gia của Hòa Thượng Thích Hành Trụ, được Bổn Sư ban pháp danh Chánh Trí.

Sinh thời, Đạo hữu đã đóng góp công sức rất lớn trong phong trào Chấn Hưng Phật Giáo tại Việt Nam, nhất là tại Nam Việt.

Năm 1950, tại Sài Gòn, Đạo hữu vận động thành lập Hội Phật Học Nam Việt. Với vai trò Sáng Lập Hội Viên, Đạo hữu đảm nhiệm trách vụ Tổng thư ký của Hội khi mới thành lập và là Hội trưởng từ năm 1955 cho đến ngày xả báo thân. Đạo hữu đã vận động và xây dựng chùa Xá Lợi làm trụ sở cho Hội Phật Học Nam Việt sau này. Hội Phật Học Nam Việt còn xuất bản tạp chí Từ Quang do Đạo hữu làm Chủ nhiệm kiêm Chủ bút. Tạp chí này suốt gần 24 năm liên tục (1951-1975) đã đóng góp không nhỏ cho công việc phổ biến Phật học ở Sài Gòn và các tỉnh Nam Việt Nam.

Thời kỳ Pháp Nạn Phật Giáo Việt Nam, trong cuộc vận động thực thi bình đẳng tôn giáo lịch sử năm 1963, Đạo hữu giữ chức vụ Tổng thư ký Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo trực thuộc Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam.

Năm 1964, giai đoạn chuẩn bị Đại Hội thành lập Giáo Hội, Đạo hữu tham gia Ủy Ban Soạn Thảo Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và được công cử làm Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo trong Đại Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất lần thứ nhất.

Cư sỹ Chánh Trí – Mai Thọ Truyền là người có công rất lớn trong sự phát triển Gia Đình Phật Tử tại miền Nam Việt Nam. Các đơn vị Gia Đình Phật Tử tại Nam Việt trực thuộc Hội Phật Học Nam Việt đều có chữ Chánh đứng đầu danh hiệu đon vị. Trong Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN toàn quốc lần thứ IV tại chùa Xá Lợi, Sài Gòn vào năm 1961, Đạo hữu được Đại Hội suy cử là Huynh Trưởng Danh Dự của Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Sáng ngày 17/4/1973 tức ngày Rằm tháng Ba năm Quý Sửu, vào lúc 8 giờ 15 phút, Cư sỹ Chánh Trí – Mai Thọ Truyền thanh thản từ giã cõi trần an tường xả báo thân, hưởng thọ 69 tuổi, sau trọn cuộc đời đã cống hiến, phụng sự Phật Pháp.

 

Bài khác nên xem

Ban Hướng dẫn GĐPT Dak Lak thành kính phân ưu

Lễ Chung thất trai tuần cố Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Kiểm – Bạch Hoa Mai

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Ninh Thuận Phân Ưu

phuocthanh