KHẤP BÁO: Huynh trưởng Cấp Dũng Lê Cao Phan mệnh chung

lecaophan-Nam mô A Di Đà Phật

Trang nhà gdptvietnam nhận được tin

HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG LÊ CAO PHAN

Pháp Danh: QUẢNG HỘI – Pháp Tự: NHUẬN PHÁP – Bút Hiệu: TẦM PHƯƠNG

Nguyên Ủy Viên Văn Nghệ BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

đã lâm chung lúc 01h ngày 02 tháng 12 năm Quý Tỵ

(nhằm ngày 02 tháng 01 năm 2014)

– Lễ Nhập quan và Phủ kỳ sẽ được tiến hành vào lúc 12h ngày 02.1.2014 tại Chùa Vạn Phước 55 Tuệ Tỉnh, Q.11, TP.HCM.

– Lễ Tưởng niệm cử hành lúc 19h00 ngày 04.1.2014

– Lễ Khiển điện và Động quan cử hành lúc 06h00 ngày 05.1.2014

Nguyện cầu Chơn linh HTr Lê Cao Phan vãng sanh cực lạc

Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật

Bài khác nên xem

Khấp báo: HTr cấp Dũng Tâm Huy – Phan Đình Thăng vừa từ trần.

Huệ Quang GĐPTVN

BĐD GĐPT Thị xã Lagi, phiên họp đầu năm, triển khai các hoạt động Phật sự năm 2013

phuocthanh

BHD.GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức Hội thảo Nghiên Huấn

Tâm Lễ