GĐPT Kỳ Viên (Cam Ranh) đón mừng mùa Báo Hiếu

28-FILEminimizer

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

Chúng con cung kính nghe lời Phật dạy trong kinh Vu Lan Báo Hiếu:

Ví có người ân sâu dốc trả
Cõng mẹ cha tất cả hai vai
Giáp vòng hòn núi Tu Di
Trải trăm ngàn kiếp ân kia chưa đền.

Thật vậy, công cha nghĩa mẹ cao như trời, sâu như biển, phận làm con dù đi trọn kiếp người, cam chịu trăm cay nghìn đắng cũng không thể nào đền đáp được. Nay tiết Vu Lan đã về trong không gian mênh mang sâu lắng, với những giọt mưa ngâu lất phất bay, hòa cùng triệu triệu trái tim người con Phật đón mừng Vu Lan với ý nghĩa cầu cho cha mẹ hiện tiền được an lành hạnh phúc, cha mẹ đã khuất được an vui nơi cõi tịnh.

Được tạo thắng duyên lành bởi Đại Đức Thích Tế Đạt, trụ trì chùa Hòa Thành, ân sư Cố Vấn Giáo Hạnh và sự sách tấn, giúp đỡ hết lòng của Ban Hướng Dẫn.GĐPT Cam Ranh cùng sự nỗ lực tinh tấn của Huynh Trưởng, Đoàn Sinh, GĐPT Kỳ Viên long trọng tổ chức Lễ Báo Ân và đêm văn nghệ cúng dường đại lễ Vu Lan PL.2557.

Duyên lành hội tụ, mọi Phật sự trong mùa Vu Lan của GĐPT Kỳ Viên trong tinh thần báo đáp tứ trọng ân bằng cả tấm lòng thành kính nhất đã thành tựu thập phần viên mãn…

Kính xin chuyển tải một số hình ảnh hoạt động trong mùa Báo Hiếu năm nay của GĐPT Kỳ Viên nơi Già Lam trú xứ:

LỄ BÁO ÂN – BÁO HIẾU

 VĂN NGHỆ MỪNG VU LAN

 Tin và Ảnh: Gia Đình Phật Tử Kỳ Viên

Bài khác nên xem

Dâng lễ tưởng niệm Chư Thánh Tử Đạo tại Sài Gòn

nhuanphap

Lễ tưởng niệm và di quan cố HT cấp Dũng Quảng Tuấn Nguyễn Đình Tân

phuocthanh

Lễ Truy Điệu cố Hòa Thượng thượng Minh hạ Kiến

phuocthanh