BHD GĐPT Gia Định và BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn có nhiệm vụ tiếp lễ và trật tự trong Đại Lễ tang cố Hoà Thượng Ân Sư

Sau Lễ nhập quan, BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam đã chỉ thị cho BHD GĐPT Gia Định và BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn có nhiệm vụ tiếp lễ và trật tự trong Lễ tang của cố Hoà Thượng Ân Sư.

Hằng ngày từ 6h00 đến 22h00,  số lượng Huynh Trưởng và Đoàn sinh Thanh Thiếu túc trực từ 25 đến 30 Lam viên, có nhiệm vụ bảo vệ cổng ra vào, lập hàng rào danh dự trước  Kim quan, hướng dẫn cho các phái  Đoàn phúng viếng, báo cho xướng ngôn viên danh sách từng phái Đoàn, sau đó bưng các vòng hoa và Lễ vật cúng dường cố Hoà Thượng Ân sư.

Sau đây là  một số hình ảnh

VpBHD Trung Ương GĐPT Việt Nam


Bài khác nên xem

Di Ảnh Anh Hoàng Cang

ducquang

Trại Phú Lâu Na 1 – Trại HL Vạn Hạnh 5 Thương Tiếc

ducquang

(Thơ) Nghĩ về anh Hàn Sơn

nhuanphap