[Thông báo] V/v tổ chức Lễ Cầu Nguyện cho Htr Cấp Dũng Nguyên Tín – Nguyễn Châu

Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Tín – Nguyễn Châu  – Vụ trưởng GĐPT Vụ, Trưởng Ban BHD GĐPT Việt Nam trên Thế Giới, Trưởng Ban BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam lâm bệnh nặng vừa nhập viện tại Lâm Đồng. 

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam thông báo đến toàn thể Quý Anh Chị Ban biên, phụ tá Ban Viên BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam, Huynh trưởng của BHD Gia Định, BHD Quảng Đức – Sài Gòn, BCH Cựu Huynh Trưởng Trung Ương vân tập tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam vào lúc 18h30 ngày 1.5.2017 để tham gia lễ cầu nguyện

Văn thư của BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam:

Bài khác nên xem

Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới tặng quà đồng bào nạn nhân bị bão lũ tại Nha Trang

Huệ Quang GĐPTVN

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Tham Dự Pháp Hội Trai Đàn Chẩn Tế

phuocthanh

Thường Vụ BHDBRVT vấn an Chư Tôn Đức HĐTGCM và CVGH

Tâm Lễ