Huynh trưởng Nguyên Tín Nguyễn Châu chúc tết trong giờ giao thừa năm Quý Mão – 2023

LỜI CHÚC TẾT
của Huynh trưởng Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU
Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới;

Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam,
trong giờ giao thừa năm Quý Mão – 2023.

 

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ khai mạc Liên Trại huấn luyện AnomaNiliên- Tuyết Sơn.

phuocthanh

BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức Trại Lộc Uyển

phuocthanh

Hội Thảo Ủy Viên – Phụ Tá Ủy Viên Ngành Đồng GĐPT Việt Nam

Huệ Quang GĐPTVN