Huynh trưởng Nguyên Tín Nguyễn Châu chúc tết trong giờ giao thừa năm Quý Mão – 2023

LỜI CHÚC TẾT
của Huynh trưởng Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU
Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới;

Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam,
trong giờ giao thừa năm Quý Mão – 2023.

 

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Cho con đến với Gia Đình – Minh Sơn

ducquang

Cáo tang: NHẠC MẪU của HTr cấp Dũng Nguyên Lễ Trần Công Lộc TẠ THẾ

Huệ Quang GĐPTVN

Tang lễ Huynh trưởng Như Hòa – Võ Tấn Sáu: Lễ Truy tán công hạnh, Truy thăng cấp Dũng và Phủ Kỳ.

Huệ Quang GĐPTVN