Họp Thường Vụ Ban Hướng Dẩn các tỉnh miền Khánh Hòa

Vào lúc 8 giờ ngày 14.6.2015 Thường vụ các Ban Hướng Tỉnh thuộc miền Khánh Hòa họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 tại chùa Long Thọ, Long Khánh, Đồng Nai. Về dự phiên họp có đầy đủ Thường Vụ 5 Ban Hướng Dẫn tỉnh trực thuộc miền Khánh Hòa gồm có Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Biền Hòa, Bình Phước.

HTr cấp Dũng Nguyên  Tích-Hồ Lai Chiến, Đại Diện BHD TƯ tại miền Khánh Hòa chủ tọa phiên họp. Sau phần nghi lễ niệm hồng  danh Đức Bổn Sư và Lễ Đoàn. Anh Nguyên Tích báo cáo đánh giá tổng quát tình hình sinh hoạt  GĐPT các tỉnh trong 6 tháng qua. Theo đó tình hình sinh hoạt  GĐPT các tinh có chiều hướng ổn định, hầu hết vấn đề tu học, cũng như các Phật sự tại các tỉnh cũng đều thực hiện thành công, trong đại lễ Phật Đản vừa qua tất cả  BHD các tỉnh đã nổ lực thực hiện các hoạt động thiết thực đón mừng đại lễ như thiết trí lễ đài, thiết trí xe hoa, tổ chức cắm trại và văn nghệ cúng dường. Tuy nhiên xét một cách thực tế thì tất cả các địa phương như Bình Phước, Bình Thuận những khó khăn chướng ngại vẫn tồn tại mà chưa có giải pháp giải quyết tốt.

    Sau phần nhận định tình hình đánh giá hoạt động của các tỉnh. Tuần tự các BHD tỉnh báo cáo tổng quát tình hình tu học,sinh hoạt tại địa phương mình. So với các BHD tỉnh trong Miền thì GĐPT Đồng Nai và GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tương đối phát triển thuận lợi, sinh hoạt ổn định và phát triển thêm đơn vị mới,  vấn đề tu học huynh trưởng và đoàn sinh vẫn duy trì thường xuyên, các trại huấn luyện Huynh trưởng vẫn được tổ chức thành công. BHD Bình Thuận mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn phát triển được 2 đơn vị GĐPT. GĐPT Bình Phước thì từ lâu nay vẫn liên tục bị gây chướng ngại như BHD tỉnh đã tùy duyên duy trì sinh hoạt và củng cố các đơn vị. Riêng BHD Biên Hòa thì còn nhiều khó khăn vì BHD thiếu nhân lực, nội ma ngoại chướng bủa vây nhưng BHD và các đơn vị GĐPT  vượt qua mọi gian nan thử thách  để duy trì mọi hoạt động của GĐPT tỉnh nhà.

   Sau phần  báo cáo các BHD tỉnh, cuộc họp thảo luận, chia sẻ tình hình khó khăn tại các GĐPT tỉnh để cùng nhau tìm giải pháp thích hợp giải quyết mọi chướng nạn, duy trì sinh hoạt và phát triển GĐPT tại các địa phương ổn định và  thăng tiến.

   Thảo luận về đề án sinh hoạt chung cho toàn Miền,  nhằm tạo đều kiện để huynh trưởng và đoàn sinh giao lưu, kết thân, học hỏi lẫn nhau, toàn thể các BHD tỉnh đều thống nhất kế hoạch tổ chức một kỳ trại họp bạn Ngành Thiếu toàn miền Khánh Hòa vào tháng 6 năm 2016.

Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày.

                                                                                                                                                                                    Tâm Lễ

Bài khác nên xem

Chư tôn đức và Lam viên GĐPTVN thành kính tưởng niệm Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ

Huệ Quang GĐPTVN

Mừng Thọ Anh Nguyên Tín Nguyễn Châu

ducquang

Hội thảo Tình Lam do GĐPT Khánh Đạt(BHD GĐPT Đồng Nai) tổ chức

phuocthanh