Đại hội Huynh trưởng GĐPT Gia Định NK 2016-2020

Thiet ke DH Gia Dinh.cdr

Hơn 50 năm trong chặng đường sen trắng ươm mầm nơi vùng đất Gia Định thân thương, trải qua bao phong sương nắng gió vô thường, bao biến dịch của cuộc bể dâu, nhưng tinh thần áo lam GĐPT Gia Định vẫn còn nguyên vẹn nơi đây để gìn giữ gia tài mà tiền nhân đã trao gửi. Hơn 50 năm đã đi qua, mỗi kỳ Đại hội là đánh dấu một bước trưởng thành, một khúc quanh lịch sử của áo Lam Gia Định trên con đường phụng sự lý tưởng nhà Lam. Từng lớp đến, từng lớp đi, truyền thống gia quy vẫn được gìn giữ để làm nơi quy ngưỡng cho đàn em, làm nơi nương tựa cho toàn thể Thanh, Thiếu, Đồng niên.

Hôm nay, sau 4 năm thành toàn Phật sự của nhiệm kỳ 2012 – 2016, thực hiện chỉ đạo của BHD Trung ương GĐPT Việt Nam, muôn duyên lành hội đủ, Đại hội Huynh trưởng GĐPT Gia Định nhiệm kỳ 2016 – 2020 được chính thức cử hành trong hai ngày 09 và 10 tháng 01 năm 2016 tại chùa Pháp Vân.

Tại lễ khai mạc, toàn thể Huynh trưởng đại biểu thành tâm cung thỉnh Chư tôn đức chứng minh Đại hội:

  • Trưởng lão Hòa thượng thượng Đức hạ Chơn, Thượng thủ HĐTGCM GĐPT Việt Nam
  • Hòa thượng thượng Thanh hạ Huyền, Trưởng Ban Thường trực HĐCVGH GĐPT Việt Nam.

Thừa ủy nhiệm Huynh trưởng Trưởng BHD Trung ương có quý Huynh trưởng chủ tọa lễ khai mạc:

  • Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Hoành – Lê Văn San, Phó Trưởng ban Ngành nam BHD Trung ương.
  • Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Lễ – Trần Công Lộc, Ủy viên Nghiên huấn BHD Trung ương.
  • Huynh trưởng Cấp Tấn Thiên Tịnh – Lê Văn Nghệ, Đại diện BHD Trung ương tại Miền Quảng Đức.

Hiện diện tại Đại hội gồm có 134 Huynh trưởng đại biểu tham dự.

Huynh trưởng Cấp Tấn Quảng Bình – Nguyễn Thanh Lân, Trưởng BHD GĐPT Gia Định, Trưởng BTC Đại hội phát biểu khai mạc:

“Để  được những thành tựu như ngày hôm nay chính là nhờ ân đức cao dày của Chư Thầy Tổ, sự hy sinh của Chư anh linh Thánh Tử Đạo bảo vệ Đạo Pháp được trường tồn, của Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni luôn che chở bảo bọc- sách tấn trợ duyên trong suốt chặng đường hành hoạt, nhờ sự hướng dẫn sáng suốt của quý anh chị BHD TW GĐPT Việt Nam, tinh thần vô úy bảo vệ lý tưởng của bao thế hệ đàn anh – đàn chị đi trước, của tất cả đạo hữu bảo trợ – phụ huynh luôn đồng hành hỗ trợ trong mọi Phật sự được viên thông. Xin thành kính tri ân và nguyện báo ân bằng chính sự phát tâm tiếp nối trao truyền cho thế hệ đàn em để mái nhà Lam thân yêu ngày càng hưng thịnh…

… Rất mong quý anh chị Huynh trưởng đại biểu hôm nay cùng toàn thể Lam viên Gia Định lục hòa chung tay viết tiếp trang sử của tỉnh nhà trong nhiệm kì thứ 24 thật xứng tầm với lòng thương yêu – tin tưởng của Chư Tôn Đức, của BHD. Trung Ương GĐPT. Việt Nam và quý anh chị tiền bối mong đợi. Chúng ta tâm nguyện rằng dù ở vị trí nào, ở vai trò nào thì chúng ta cũng sẽ làm tròn trách nhiệm, hoàn thành sứ mệnh, lý tưởng của một Huynh trưởng GĐPT Việt Nam đó là Phụng sự Đạo pháp, phụng sự Dân tộc và phụng sự con người…”

Huynh trưởng Phó Trưởng ban Ngành nam thay mặt HTr Trưởng BHD Trung ương thành kính tri ân CTĐ chứng minh. Nhắn gửi tinh thần đến các HTr đại biểu trong huấn từ, anh nhấn mạnh: Chúng tôi là những con người xuyên suốt cùng với GĐPT Gia Định hơn 50 năm. Trên bước đường phụng sự, cùng với các anh chị em, chưa bao giờ truyền đạt một câu, một chữ, một hành động đi ra ngoài đạo lý, luôn luôn làm đúng theo tinh thần Phật dạy. Hôm nay tham dự Đại hội, cảm nhận được sự tiến bộ, thấy được sự truyền thừa xứng đáng của các Huynh trưởng nối bước. Đại hội này cũng đã quy tụ được những thành phần Huynh trưởng ưu tú, có kiến thức  và một tinh thần dấn thân nhận lãnh trách nhiệm trước tổ chức, nguyện hi hiến cuộc đời cho lý tưởng GĐPT Việt Nam. Trong Đại hội này tôi mong muốn tất cả quý anh chị bỏ ra ngoài những gì dị biệt, cùng nhìn lại sự hi sinh của nhau, và sách tấn nhau chung vai gánh vác Phật sự mà tổ chức đã tin tưởng giao phó.

HT Thượng thủ ban đạo từ sách tấn toàn thể Lam viên. Cầu nguyện Tam bảo gia hộ Đại hội thành tựu viên mãn.

Sau nghi thức khai mạc, Đại hội tiến hành phiên họp khoáng đại theo đúng tinh thần phiên họp tiền Đại hội đã thống nhất. Cùng nhìn lại chặng đường 4 năm sinh hoạt với nhiều Phật sự thành tựu. Toàn BHD đã nỗ lực chu toàn mọi Phật sự để không cô phụ những gì mà Tam bảo đã thương yêu che chở, các anh chị đi trước đã một đời dìu dẫn, tin cậy giao phó.  Nhìn lại chặng đường 4 năm đã đi qua, những dòng chữ minh chứng, những con số biết nói trong báo cáo tổng kết nhiệm kỳ này là sự kết tinh từ tâm hạnh, nguyện lực, trí lực, dũng lực của toàn thể Lam viên GĐPT Gia Định để góp phần thăng tiến tổ chức.

Trong buổi chiều cùng ngày, Đại hội tiến hành bầu cử BHD GĐPT Gia Định nhiệm kỳ 2016 – 2020 trong tinh thần hòa họp – yêu thương. Huynh trưởng Cấp Tấn Quảng Bình – Nguyễn Thanh Lân tái đắc cử chức vụ Trưởng BHD nhiệm kỳ 2016 – 2020. Đồng thời Đại hội cũng đã bầu Ban Thường vụ, Ủy viên BHD, Đại diện BHD tại các Liên quận cho nhiệm kỳ này.

Lễ bế mạc Đại hội Đại hội được tổ chức trang trọng với sự chứng minh của Hòa thượng thượng Phước hạ Trí, viện chủ chùa Pháp Vân, thành viên HĐTGCM GĐPT Việt Nam. Trong buổi lễ, BHD cùng Huynh trưởng đại biểu các đơn vị kính dâng Hòa thượng chứng minh món quà nhỏ của Đại hội. Đại hội cũng gửi lời tri ân chân thành đến Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Hạnh – Phạm Phước Hùng và Huynh trưởng Cấp Tấn Thiên Tịnh – Lê Văn Nghệ.

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Gia Định nhiệm kỳ 2016 – 2020 thành tựu viên mãn. Vòng dây thân ái khép lại 02 ngày Đại hội trong tình Lam thân thương.

GĐPT Gia Định

Ảnh: Trần Ngọc Hùng, Nguyễn Minh Trân, Cao Văn Hiệu

PHIÊN HỌP TIỀN HỘI NGHỊ (09.01.2016)

DH Gia Dinh (1) DH Gia Dinh (2) DH Gia Dinh (3) DH Gia Dinh (4) DH Gia Dinh (5) DH Gia Dinh (6) DH Gia Dinh (7) DH Gia Dinh (8) DH Gia Dinh (9) DH Gia Dinh (10) DH Gia Dinh (11) DH Gia Dinh (12) DH Gia Dinh (13) DH Gia Dinh (14) DH Gia Dinh (15)
THỦ TỤC ĐẠI HỘI
DH Gia Dinh (16) DH Gia Dinh (17)
LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI
DH Gia Dinh (18) DH Gia Dinh (19) DH Gia Dinh (20) DH Gia Dinh (21) DH Gia Dinh (22) DH Gia Dinh (23) DH Gia Dinh (24) DH Gia Dinh (25) DH Gia Dinh (26) DH Gia Dinh (27) DH Gia Dinh (28) DH Gia Dinh (29) DH Gia Dinh (30) DH Gia Dinh (31) DH Gia Dinh (32) DH Gia Dinh (33) DH Gia Dinh (34) DH Gia Dinh (35) DH Gia Dinh (36) DH Gia Dinh (37) DH Gia Dinh (38) DH Gia Dinh (39) DH Gia Dinh (40) DH Gia Dinh (41) DH Gia Dinh (42) DH Gia Dinh (43) DH Gia Dinh (44) DH Gia Dinh (45) DH Gia Dinh (46) DH Gia Dinh (47) DH Gia Dinh (48) DH Gia Dinh (49) DH Gia Dinh (50) DH Gia Dinh (51) DH Gia Dinh (52) DH Gia Dinh (53) DH Gia Dinh (54) DH Gia Dinh (55) DH Gia Dinh (56) DH Gia Dinh (57) DH Gia Dinh (58) DH Gia Dinh (59) DH Gia Dinh (60) DH Gia Dinh (61) DH Gia Dinh (62)
PHIÊN HỌP KHOÁNG ĐẠI
DH Gia Dinh (63) DH Gia Dinh (64) DH Gia Dinh (65) DH Gia Dinh (66) DH Gia Dinh (67) DH Gia Dinh (68) DH Gia Dinh (69) DH Gia Dinh (70) DH Gia Dinh (71) DH Gia Dinh (72) DH Gia Dinh (73) DH Gia Dinh (74) DH Gia Dinh (75) DH Gia Dinh (76) DH Gia Dinh (77) DH Gia Dinh (78) DH Gia Dinh (79) DH Gia Dinh (80) DH Gia Dinh (81) DH Gia Dinh (82) DH Gia Dinh (83) DH Gia Dinh (84) DH Gia Dinh (85) DH Gia Dinh (86) DH Gia Dinh (87) DH Gia Dinh (88) DH Gia Dinh (89) DH Gia Dinh (90) DH Gia Dinh (91) DH Gia Dinh (92) DH Gia Dinh (93) DH Gia Dinh (94) DH Gia Dinh (95) DH Gia Dinh (96) DH Gia Dinh (97) DH Gia Dinh (98) DH Gia Dinh (99) DH Gia Dinh (100) DH Gia Dinh (101) DH Gia Dinh (102) DH Gia Dinh (103) DH Gia Dinh (104) DH Gia Dinh (105) DH Gia Dinh (106) DH Gia Dinh (107) DH Gia Dinh (108) DH Gia Dinh (109) DH Gia Dinh (110) DH Gia Dinh (111) DH Gia Dinh (112) DH Gia Dinh (113) DH Gia Dinh (114) DH Gia Dinh (115) DH Gia Dinh (116) DH Gia Dinh (117) DH Gia Dinh (118) DH Gia Dinh (119) DH Gia Dinh (120) DH Gia Dinh (121) DH Gia Dinh (122) DH Gia Dinh (123) DH Gia Dinh (124) DH Gia Dinh (125) DH Gia Dinh (126) DH Gia Dinh (127) DH Gia Dinh (128) DH Gia Dinh (129) DH Gia Dinh (130) DH Gia Dinh (131) DH Gia Dinh (132) DH Gia Dinh (133) DH Gia Dinh (134) DH Gia Dinh (135) DH Gia Dinh (136) DH Gia Dinh (137) DH Gia Dinh (138) DH Gia Dinh (139) DH Gia Dinh (140) DH Gia Dinh (141) DH Gia Dinh (142)
LỄ PHÁT NGUYỆN CỦA TÂN BHD – BẾ MẠC ĐẠI HỘI
DH Gia Dinh (143) DH Gia Dinh (144) DH Gia Dinh (145) DH Gia Dinh (146) DH Gia Dinh (147) DH Gia Dinh (148) DH Gia Dinh (149) DH Gia Dinh (150)DH Gia Dinh (151) DH Gia Dinh (152) DH Gia Dinh (153) DH Gia Dinh (154)DH Gia Dinh (155) DH Gia Dinh (156) DH Gia Dinh (157)DH Gia Dinh (158) DH Gia Dinh (159) DH Gia Dinh (160) DH Gia Dinh (161) DH Gia Dinh (162) DH Gia Dinh (163) DH Gia Dinh (164)DH Gia Dinh (166) DH Gia Dinh (167) DH Gia Dinh (168) DH Gia Dinh (169) DH Gia Dinh (170) DH Gia Dinh (171) DH Gia Dinh (172) DH Gia Dinh (173) DH Gia Dinh (174) DH Gia Dinh (175) DH Gia Dinh (176) DH Gia Dinh (177) DH Gia Dinh (178) DH Gia Dinh (179) DH Gia Dinh (180) DH Gia Dinh (181) DH Gia Dinh (182) DH Gia Dinh (183) DH Gia Dinh (184) DH Gia Dinh (185) DH Gia Dinh (186) DH Gia Dinh (187) DH Gia Dinh (188) DH Gia Dinh (189) DH Gia Dinh (190) DH Gia Dinh (191) DH Gia Dinh (192)

Bài khác nên xem

LỄ CẦU NGUYỆN QUỐC THÁI DÂN AN – THẾ GIỚI HÒA BÌNH – CHÚNG SANH AN LẠC

Huệ Quang GĐPTVN

Tưởng niệm cố HT Thượng thủ Hội đồng Tăng Già Bản Thệ

Huệ Quang GĐPTVN

Lễ phúng viếng của BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn

phuocthanh