Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 -2016)

Được Chư Tôn Đức hoan hỉ cho phép; Được sự chấp thuận của BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam. Sáng nay đúng 08h00 ngày 11.03.2012 tại Tổ Đình Phước Khánh (đường Hùng Vương – Thành Phố Cam Ranh ); BHD GĐPT Cam Ranh  bái thỉnh chư Tôn Thiền Đức quang lâm chứng minh Lễ Khai mạc Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh  nhiệm kỳ 2012 – 2016, được tiến hành tại Đại Hùng Bửu Điện Chùa Phước Khánh.

Chứng minh cho Lễ Khai mạc, toàn thể Hội Nghị  hân hoan cung đón:

– Đệ nhất Chứng minh:  Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm – Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Cam Ranh.

– Đồng chứng minh: Thượng Tọa Thích Đức Lưu – Trụ Trì Chùa Pháp Vân (Huyện Cam Lâm); Đại Đức Thích Giác Không – Trụ Trì Chùa Phước Long; Đại Đức Thích Quảng Thuần – Trụ Trì Chùa Phước Khánh; Đại Đức Thích Chúc Lạc – Chánh Thư Ký BĐD Phật giáo TP Cam Ranh.

– Thân lâm Chủ tọa có Anh Ủy Viên Nội Vụ  BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam HTr Cấp Tấn Tâm Huy  – Phan Đình Thăng; Anh Phụ tá Ủy Viên Nội Vụ  BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam HTr Cấp Tấn Thị Nguyên – Nguyễn Đình Khôi.

 – Anh Ủy Viên Truyền Thông BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam HTr Cấp Tấn  Quảng Thành – Châu Mạnh Cường quan sát viên và hỗ trợ Hội Nghị.

– Về phía BHD GĐPT Cam Ranh , có toàn thể quý Anh chị Trưởng Phó Ban, Ban Thường vụ, Ủy Viên, Phụ tá Ủy viên BHD, Hội Đồng Huynh Trưởng: Cấp Tấn, Cấp Tín, 19 Đơn vị Gia đình với tổng số 78 Đại biểu hiện diện, trong đó có 66 đại biểu chính thức bao gồm : 04 Huynh trưởng Cấp Tấn, 53 Huynh trưởng Cấp Tín, 07 Huynh trưởng Cấp Tập, 02 Gia Trưởng và 12 đại biểu dự thính.

028ade872aa05b369244a45c00fd7a9b 41922908.1004045 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

8868ed9f3ecd9e211cd2c02587fd7520 41922913.1004046 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

b685cb0a5d73f587375a58bdc69c5677 41922936.1004051 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

db0c0cd75954606d23ea4c71e15b3b80 41922941.1004052 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

f9b490ea234de67522bd85aedca644c4 41922966.1004056 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

5b10c8cdd895541718b3db9cb5c25ef1 41923161.1004086 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

Sau phần niệm Phật cầu gia bị, Chào kỳ hiệu Sen trắng, tưởng niệm chư anh linh tiền bối hữu công đã trọn đời hy sinh cho lý tưởng GĐPT Việt Nam. Anh Quảng Thừa Tôn Thất Phú – Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh kiêm Trưởng Ban tổ chức Hội nghị đọc diễn văn khai mạc:

506857b4bf285cf07770482f36e03930 41923087.1004077 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

 “… Lời nói trước và trên hết của chúng con là xin thay mặt toàn thể Lam viên trong Đại Gia Đình Áo Lam Cam Ranh – Cam Lâm thành kính dâng lên Hoà Thượng chứng minh cùng Chư Tôn Thượng Toạ , Đại Đức Tăng cố vấn Giáo Hạnh lời tri ân kính ngưỡng sâu đậm trước lòng từ bi vô lượng, đã bi mẫn cho phép chúng con được tổ chức Hội Nghị Huynh Trưởng nhiệm kỳ 2012 -2016 và hiện diện chứng minh. Chúng con thành kính đê đầu đảnh lễ Hoà Thượng và Chư Tôn Đức, nguyện cầu Chư Tôn pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, toả sáng bồ đề cho chúng con ân triêm công đức gội tắm nguồn pháp lạc.

Kính niệm ân Anh Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung ương GĐPT VN, đã ủy nhiệm quý Anh Đại diện cho BHD/TƯ chủ tọa Hội Nghị. Kính chúc qúy Anh thân tâm  an lạc, chí nguyện vững bền, luôn là những tấm gương trung kiên sáng chói…”.

Anh Quảng Thừa trình bày lược sử GĐPT Cam Ranh (bao gồm Cam Ranh và Cam Lâm) đã hình thành sinh hoạt kể từ năm 1967, với quá trình hoạt động có quy củ, đúng truyền thống GĐPT Việt Nam dưới danh xưng BHD.GĐPT Cam Ranh, được ghi trong Nội quy GĐPT.Việt Nam và khắc tên tại Trại trường Lục Hòa Đà Lạt…Từ đó đến nay, dù trải qua nhiều thăng trầm nhưng vẫn đứng vững trên đường phụng sự Đạo Pháp và lý tưởng Áo Lam.Cuối cùng, nhân danh Trưởng BHD.GĐPT Cam Ranh – Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị, Anh Quảng Thừa tuyên bố Khai mạc Hội Nghị Huynh trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ 2012 – 2016

Sau phần Diễn văn khai mạc của Anh Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh là phần gắn phù hiệu Hội Nghị cho chư tôn thiền đức cùng quý Anh trong BHD TƯ.

9276e1158b934458bb01d55f0cb76443 41923097.1004078 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

593b0490ed21a28578fa0feb7e299bc5 41923109.1004079 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

568f6a4453efa145950a8052af53a3fe 41923123.1004080 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

Những đóa sen tươi được các em Đoàn Sinh  Ngành Đồng GĐPT Phước Khánh – đại diện cho gần một ngàn Đòan Sinh GĐPT Cam Ranh dâng lên chúc mừng Hội Nghị, phát biểu cảm tưởng cầu chúc Hội nghị thành tựu viên mãn:

 bf07e23ae54c35aec999ad137882da5f 41923135.1004081 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

3135f412a53f61dcaadb93d1800dc3a2 41923140.1004082 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

1b46c0cd56e13eb970dc5175d55ddc34 41923147.1004083 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

06a29ef51556d4043d5c015a15d4543c 41923152.1004084 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

3e8184fe58c617a051854d5c0b012398 41923170.1004088 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

6c2df6bf36533d57d93f21b8e31e9948 41923165.1004087 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

“… Trong lòng chúng con – chúng em, quý Thầy và Anh Chị Trưởng mãi mãi là niềm tin yêu, là nguồn sống an vui cho chúng con – chúng em hôm nay và sau này. Chúng con – chúng em có vững bước trên con đường học pháp Phật để trở thành người con Phật chân chính là nhờ ở sự hướng dẫn, dắt dìu của quý Thầy và Anh Chị Trưởng. Do đó, chúng con – chúng em vô cùng mừng vui khi nghe tin Anh Chị Trưởng họp bàn Phật sự, tất cả cũng chỉ vì hướng đến tương lai tươi sáng cho thế hệ đàn em thân yêu. Ơn đức của quý Thầy và Anh Chị Trưởng chúng con – chúng em không bao giờ dám quên. Thành kính dâng lên Chư Tôn Đức và Anh Chị Trưởng những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa nghĩa tình, để thay cho lời tri ân tôn kính chào mừng Hội nghị ”

13864e514287b2161b8f805605ed1d1e 41923178.1004091 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

Anh Ủy Viên Nội Vụ  BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam HTr Cấp Tấn Tâm Huy  – Phan Đình Thăng, thừa ủy nhiệm của  Anh Trưởng Ban và BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam ban Huấn từ. Anh cung kính đảnh lễ Chư Tôn Thiền Đức quang lâm chứng minh Lễ Khai mạc Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh; chuyển lời Anh Trưởng ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam chào mừng toàn thể  Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPT Cam Ranh. Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam rất vui mừng trước thành tựu Phật sự mà GĐPT Cam Ranh đã thực hiện được. Anh nhắn nhủ HTr Cam Ranh – Cam Lâm:

“…Tình thương yêu đã thấm nhuần vào từng Huynh Trưởng; hãy làm hết sức mình để xứng đáng là người con Phật, phụng sự chánh pháp; làm tốt công tác giáo dục đối với Đoàn Sinh; tạo tình thương và mối dây đoàn kết. Không được nới lỏng  trong việc tu tập và hành trì.Xây dựng gia đình riêng của mình được hạnh phúc, ấm no…”

Anh chuyển lời của Anh Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam nhắn nhủ:

“…Tân Ban Hướng Dẫn xây dựng phương hướng chặt chẽ, tổ chức mọi Phật Sự trong tình  thương yêu đoàn kết. Chọn lựa lớp trẻ đưa vào tân BHD để họ kế thừa sự nghiệp giáo dục của GĐPT Việt Nam.Tiếp tay với Giáo Hội để ngăn chặn các tệ nạn xã hội trong Thanh Thiếu Niên…”

cce9581567f217049f7b2dc786d27132 41923186.1004093 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

 Trong niềm hân hoan, tôn kính của Lam viên Cam Ranh – Cam Lâm, Hòa Thượng Chứng minh bi mẫn ban đạo từ. Ngài tán thán BHD GĐPT Cam Ranh vượt qua khó khăn, tạo nhiều kết quả trong sinh hoạt. Hòa Thượng ân cần khuyến nhủ: “…Hộ trì ngôi Tam Bảo, giúp đở tất cả chúng sanh tức là cúng dường chư Phật. Đi đúng mục đích GĐPTVN tức là Phụng sự chánh pháp. Các Anh Chị Huynh Trưởng là chủ Gia Đình, sinh sống trong xã hội phải nuôi dạy con nên người hữu ích cho Xã Hội…Rất mong GĐPT VN ngày càng phát triển, càng ngày càng được uy tín trong quần chúng, ngăn ngừa tầng lớp Thanh Thiếu Niến sống sa đọa. Chúng tôi rất tin tưởng vào Huynh Trưởng GĐPT VN đã ra sức giáo dục Thanh Thiếu Niên nên người , trở thành người tốt cho Xã Hộ. Chúc qúy Anh trong BHD TƯ GĐPT Việt Nam, BHD Cam Ranh, Qúy Anh Chị Đại Biểu dồi dào sức khỏe gìn giữ Lý tưởng GĐPT VN. Cầu nguyện Tam bảo Hộ Trì Hội Nghị thành công viên mãn”.

PHIÊN HỌP KHOÁNG ĐẠI

cd535cc888c678f6a05f7cb2f48a8bf4 41923340.1004124 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

Vào lúc 9h00 tại Đoàn quán GĐPT Phước Khánh, sau phần niệm Phật cầu gia bị, Hội nghị tiến hành phiên họp khóang đại dưới sự chứng minh của Đại Đức Thích Quảng Thuần – Trụ Trì Chùa Phước Khánh – ân sư cố vấn giáo hạnh GĐPT Cam Ranh.

Đại Đức Chứng minh đã ban pháp thoại: “…Theo tinh thần Đại thừa,  theo tinh thần chơn ngã, chấp thuận tồn tại của tổ chức GĐPT ViệtNam. Nội ma, ngoại chướng cũng không cần tiêu diệt, vì có nó thì sẽ làm cho chúng ta càng thêm kiên cường, dũng mãnh. GĐPT có Châm ngôn Bi- Trí- Dũng, đối với nội ma, ngoại chướng chúng ta rất hoan hỷ, dù bảo táp mưa sa chúng ta vẫn đứng vững, HT Trí  Quang dịch quyển kinh “Hoa sen không dính nước ” nhờ chữ Dũng để vượt qua nội ma ngoại chứơng.

Đức Phật của chúng ta là Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, các tổ chức xã hội hiện nay lấy lý tưởng hòa bình của Đức Phật làm căn bản để phát triển tổ chức của mình. Sau khi Hội Nghị bế mạc xong mỗi Huynh Trưởng và Đòan Sinh phải treo cờ, vui mừng ngày Đức Phật Đản Sanh. vì Đức Phật rất vĩ đại, mọi người có khả năng thành Phật, đó cũng là mục đích phụng sự lý tưởng GĐPT Việt Nam. Tinh thần của người Phật Tử làm sao trong Gia Đình, bà con, bè bạn phải phụng thờ, đảnh lễ đức Bổn Sư. Biểu tượng của GĐPT Việt Nam là Hoa Sen, ở  trong bùn mà không dính bùn, khi tổ chức Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh tưởng chừng gặp nhiều khó khăn, nên đến giờ này đã có nhiều thuận duyên, cầu nguyện cho Hội Nghị thành công viên mãn…”.

Hội nghị công cử thành phần điều hành chương trình Hội nghị gồm quý Anh, Chị:

– Chủ Tọa Đoàn: Huynh Trưởng Cấp Tấn Tâm Huy Phan Đình Thăng, Ủy Viên Nội vụ BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam; Huynh Trưởng Cấp Tấn Thị Nguyên Nguyễn Đình Khôi, Phụ Tá Ủy Viên Nội vụ BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam; Huynh Trưởng Cấp Tấn Quảng Thừa Tôn Thất Phú, Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh; Huynh Trưởng Cấp Tấn Tâm Hải Tôn Nữ Lương, Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT CamRanh.

– Thư Ký Đoàn: Huynh Trưởng Cấp Tín Nguyên Niệm Nguyễn Văn Cường; Huynh Trưởng Cấp Tín Minh Thiền Phạm Bá Quyết; Huynh Trưởng Cấp Tín Nhuận Hùng Nguyễn Anh Tuấn; Huynh Trưởng Cấp Tập Quảng Dũng Đặng Ngọc Tuấn.

– Kiểm Soát Viên và Kiểm Tra tư cách Đại biểu: Huynh Trưởng Cấp Tấn Đồng Minh Lê Văn Mới; Huynh Trưởng Cấp Tín Nguyên Thọ Trần Nguyện; Huynh Trưởng Cấp Tín Đồng Sanh Đào Văn Lộc; Huynh Trưởng Cấp Tín Đồng Tịnh Trần Cảnh Tỉnh; Huynh Trưởng Cấp Tín Huệ  Yến Lê Thị Vân.

1008849381a7227920505dea300514ac 41923225.1004100 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

b2cac74f22aa989752dfdfabe1179a2a 41923207.1004098 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

122e495efe1d0256d180de817d29f87a 41923231.1004103 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

098f5ce7b6e18628faba4df313840950 41923258.1004111 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

4ef6761167b7a723212010e236bc1529 41923234.1004104 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

 – Tiếp sau đó, Huynh Trưởng Cấp Tín Huệ Quảng Nguyễn Phúc Quang, Tổng Thư Ký BHD đọc Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2009-2012 và Đề án Phật sự trọng tâm nhiệm kỳ 2012-2016. Hội Nghị tập trung thảo luận và thông qua hai văn kiện nói trên.

f299138fe8775e697908df67ae32698e 41923228.1004101 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

3c4d8ea37e160cfd0668788bd27cb289 41923237.1004105 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

12cb5f153a97ec2028e16c60fbf85708 41923241.1004106 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

901eb945bbcf578ea5cda053135ecdb6 41923246.1004107 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

61c5b1c79c011661efc9b656c59fb4d7 41923252.1004108 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

7dc8720898fcd35f4e7dca106c5ce8f1 41923254.1004109 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

Đến 11h00 cùng ngày, Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh tạm nghĩ.

Đầu giờ chiều, vào lúc 13h00,  BHD GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ 2009-2012 tuyên bố mãn nhiệm kỳ, Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh tuyên bố chấm dứt nhiệm vụ: “… Sau một thời gian dài gần 10 năm gặp nhiều chướng duyên do cả chủ quan lẫn khách quan. Được sự minh xét của BHD Trung Ương, GĐPT Cam Ranh – Cam Lâm đã được phục hồi nguyên vị qua thời khắc lịch sử đáng ghi nhớ nhất là Hội Nghị Huynh Trưởng ngày 05.7.2009, tại Chùa Pháp Vân. Song vẫn còn vài Phật sự dỡ dang, vẫn còn nhiều điều bất như ý trong lãnh đạo và điều hành. Ngoài lý do “lực bất tòng tâm”, đâu đó chính là do tinh thần trách nhiệm của BHD chưa thật sự phát huy cao độ. Chúng tôi xin nghiêm khắc kiểm thảo những gì còn khiếm khuyết trong nhiệm kỳ đã qua…Giờ phút này, toàn Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ 2009 – 2012 xin tuyên bố mãn nhiệm, trao trả phù hiệu chức vụ, để Hội Nghị giới thiệu, bầu thành phần tân BHD cho nhiệm kỳ mới (2012-2016)…”. Đại Diện BHD TƯ GĐPT Việt Nam chấp nhận lời từ chức của BHD GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ 2009-2012.

8086787e4b9c6133738906904cd4c585 41923275.1004115 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

fd43c627e61d9e145f2eee0c70022a1e 41923261.1004112 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

Ban Tổ Chức Đại Hội giới thiệu Tiểu Ban Bầu cử và tiến hành bầu cử thành phần Tân Ban Hướng Dẫn nhiệm kỳ 2012 – 2016 theo Nội lệ Hội nghị đã được Đại biểu thông qua:

f32eaec7be7a524af00362821ba34933 41923287.1004117 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

52bfa133be93ea6a70ee371483968d97 41923280.1004116 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

62269809f3b8472486b7e6742ec0cfee 41923305.1004119 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

BAN THƯỜNG VỤ:

– Trưởng Ban                                       : Huynh Trưởng cấp Tấn Tâm Hải Tôn Nữ Lương

– Phó Trưởng Ban Ngành Nam : Huynh Trưởng cấp Tín  Minh Thiền Phạm Bá Quyết

– Phó Trưởng Ban Ngành Nữ          : Huynh Trưởng cấp Tấn Tâm Bản Nguyễn Thị Sô

– Tổng Thư Ký                                    : Huynh Trưởng cấp Tín Huệ Quảng Nguyễn Phúc Quang

– Phó Tổng Thư Ký                              : Huynh Trưởng cấp Tín  Nguyên Niệm Nguyễn Văn Cường

– Thủ Quỷ                                            : Huynh Trưởng cấp Tín  Nhuận Hoa Huỳnh Thị Khánh

– Ủy Viên Nội Vụ                                 : Huynh Trưởng  cấp Tín Chúc Gia Lê Đình Cư

– Ủy Viên Tổ Kiểm                               : Huynh Trưởng  cấp Tín  Nguyên Thọ Trần Nguyện

– Ủy Viên Nghiên Huấn                        : Huynh Trưởng  cấp Tín Nguyên Bình Lưu Xự

ỦY VIÊN CHUYÊN MÔN & NGÀNH:

– Ủy viên đại diện BHD tại Cam Lâm: Huynh Trưởng cấp Tín  Nguyên Hiện Phạm Xuân Ẩn

– Ủy viên Tu thư                                   : Huynh Trưởng cấp Tín  Nhuận Hùng Nguyễn Anh Tuấn

– Ủy viên Doanh Tế                              : Huynh Trưởng cấp Tín  Quảng Tu Huỳnh Văn Tiến

– Ủy viên HĐTN & XH                        : Huynh Trưởng cấp Tấn  Tâm Thông Trần Văn Hữu

– Ủy viên Văn nghệ                               : Huynh Trưởng cấp Tín  Chúc Hỷ Phan Duy Khánh

– Ủy viên Nam Phật Tử                        : Huynh Trưởng cấp Tín  Nguyên Đồng Sử Hồng Xuân

– Ủy viên ThiếuNam                            : Huynh Trưởng cấp Tín  Quảng Đạo Nguyễn Văn Nức

– Ủy viên Oanh VũNam                       : Huynh Trưởng cấp Tín  Quảng Nhu Nguyễn Mạnh Cường

– Ủy viên Nữ Phật Tử                           : Huynh Trưởng cấp Tín  Diệu Vân Ngô Thị Xuân Hương

– Ủy viên Thiếu Nữ                               : Huynh Trưởng cấp Tín  Huệ Yến Lê Thị Vân

– Ủy viên Oanh Vũ Nữ                      : Huynh Trưởng cấp Tín  Diệu Mai Nguyễn Thị Dậu

77daad40924b2877214d359b33056a75 41923310.1004120 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

Vào lúc 160h00, Hội Nghị đã cung đón Đại Đức Thích Quảng Thuần, Trụ Trì Chùa Phước Khánh, ân sư Cố vấn giáo hạnh GĐPT Cam Ranh quang lâm chứng minh Lễ bế mạc Hội Nghị GĐPT Cam Ranh.

706d5f4fa79c6f12f2767269e64c76ba 41923348.1004125 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

840cf057b5897f740964bce867b29a39 41923314.1004121 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

Huynh Trưởng Cấp Tấn Tâm Huy Phan Đình Thăng – pháp hiệu Phước Minh – Ủy Viên Nội vụ BHD.TƯ – Thay mặt  tổ chức GĐPT ViệtNam công nhận kết quả bầu cử và gắn phù hiệu chức vụ cho tân BHD GĐPT Cam Ranh.

8bfa34d949608ca825788f0e00075555 41923364.1004129 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

63d48d84cdca8819efd240037333d886 41923369.1004130 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

15108bff48836715c932914998ee281c 41923372.1004131 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

Huynh Trưởng Cấp Tấn Tâm Hải Tôn Nữ Lương, tân Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh đọc lời phát nguyện: “… Giờ phút này, thành phần nhân sự tân Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Cam Ranh – qua sự tín nhiệm của Hội Nghị Huynh Trưởng nhiệm kỳ 2012 – 2016 – đang trình diện trước Chư Tôn Chứng minh và trước Hội Nghị. Đây là niềm vinh dự lớn lao cho toàn thể thành viên tân Ban Hướng Dẫn, nhưng đồng thời cũng là trọng trách được Hội Nghị giao phó trong việc lãnh đạo, điều hành Lam viên Cam Ranh  thực hiện chu toàn đề án Phật sự nhiệm kỳ mới mà Hội Nghị đã thông qua. Với tinh thần trách nhiệm của người Huynh Trưởng GĐPT; với tâm nguyện hy hiến phục vụ cho Đạo pháp và mục đích, lý tưởng của Tổ chức GĐPT ViệtNam. Trong giờ phút trang trọng này, trước Tam Bảo chứng minh, toàn thể thành viên tân BHD.GĐPT Cam Ranh xin nhận lãnh nhiệm vụ và nhất tâm phát nguyện:

 1. Nguyện quy ngưỡng Tam Bảo, phục vụ Chánh Pháp.
 2. Nguyện trung kiên với mục đích lý tưởng của Tổ chức Áo Lam.
 3. Nguyện kết nối Lam tình keo sơn gắn bó để gìn giữ mạng mạch, phát triển GĐPT Cam Ranh ngày càng thăng tiến lên tầm cao mới ”.

ad956caed4efdb75a6b1fa97ef521ceb 41923353.1004126 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

08d8f5fbdc0e919576d18fbc6402b5e7 41923359.1004128 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

07b3bc17343658bcaaecb4f8cd0b763b 41923377.1004132 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

Thay mặt  tổ chức GĐPT Việt Nam, Đại diện BHD TƯ GĐPT Việt Nam công nhận lời phát nguyện của tân BHD GĐPT  Cam Ranh nhiệm kỳ 2012-2016. Đại Đức chứng minh ban đạo từ chúc mừng Hội Nghị thành công viên mãn ”

adae197c4c1928af0f22628916bb77bf 41923382.1004133 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

Thay mặt Thư ký Đoàn, Huynh Trưởng cấp Tín Minh Thiền Phạm Bá Quyết đọc Báo cáo Tổng kết Hội Nghị . Cuối cùng Huynh Trưởng Cấp Tín Huệ Quảng Nguyễn Phúc Quang, tân Tổng Thư Ký  Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh đọc lời cảm tạ, tri ân Chư Tôn Đức; BHD TƯ GĐPT Việt Nam, quý vị Đại biểu đã trợ duyên cho Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ 2012 – 2016 thành tựu viên mãn.

54d0d1199ce8ebd93b670b1d6895174a 41923386.dsc04502 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

f1440130f2558e5d1fb507c7b8ced76c 41923389.dsc04505 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

2bf1dc4bd9169903a4139163857fdf4a 41923390.dsc04508 Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 2016)

Hội Nghị Huynh trưởng GĐPT Cam Ranh bế mạc, hồi hướng và Dây thân ái lúc 16h30 cùng ngày, trong niềm vui mừng của toàn thể Huynh trưởng Đại biểu.

Theo tin từ VP BHD GĐPT Cam Ranh

Bài khác nên xem

Trại họp bạn Lục Hòa – Liên ngành Thanh Thiếu GĐPT Bình Thuận

phuocthanh

Lễ tấn phong cấp Dũng HTr Tôn Nữ Ngọc Lan

nhuanphap

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổng kết tu học, sinh hoạt năm 2018

Tâm Lễ