GĐPT Bình Thuận tổ chức lễ thọ Cấp Tín – Cấp Tập

DSCF0204

7h30 ngày 09 tháng 06 năm 2013, tại chánh điện chùa Huệ Đức, Hàm Tân, Bình Thuận; dưới chứng minh của Đại đức Thích Đồng Khánh và sự chứng kiến của anh Trưởng Ban, của Hội đồng Huynh trưởng Cấp Tấn, và các anh chị ủy viên Ban Hướng Dẫn Bình Thuận, lễ thọ cấp năm 2013 được trang nghiêm, trân trọng diễn ra. Trước ngôi Tam bảo, 06 Huynh trưởng tân thăng Cấp Tín, 04 Huynh trưởng tân thăng Cấp Tập, thành tâm phát lời thệ nguyện:

1. Đối với đạo pháp:

Nguyện trọn đời dấn thân hy sinh, làm tròn phận sự, phụng sự lý tưởng màu lam, xả thân bảo vệ sự trường tồn của Đạo pháp

2. Đối với tổ chức GĐPTVN:

Nguyện suốt đời tận tụy với sứ mệnh cao cả của tổ chức giao phó. Quyết chí không sờn long trước mọi khó khăn trở lực. Chung vai gánh vác trách nhiệm, phục vụ xây dựng tổ chức

3. Đối với bản thân:

Nguyện suốt đời dốc lòng tu tập, rèn luyện tự thân, làm tròn bổn phận và nhiệm vụ của người Huynh trưởng Cấp Tín, Cấp Tập trong Nội Quy, Quy Chế GĐPTVN đã quy định

 

VP/BHD Bình Thuận

Bài khác nên xem

GĐPT Cam Ranh kỷ niệm chu niên lần thứ 60

phuocthanh

GĐPT Đà Nẵng tổ chức Lễ Hiệp kỵ năm Nhâm Dần – DL.2022

Huệ Quang GĐPTVN

Kỷ niệm Chu Niên lần thứ tư trang nhà GĐPT Việt Nam trên Thế Giới

phuocthanh