Lễ cầu nguyện và tưởng niệm cố Hoà thượng Thích Hạnh Tuấn tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam

Hôm nay ngày 08.11.2015 tại Tu viện Quảng Hương Gìa Lam vào lúc 14 giờ 30 Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới tổ chức Lễ Cầu Nguyện và Tưởng niệm Hòa thượng thượng HẠNH hạ TUẤN, Tổng Vụ trưởng Tổng Vụ Thanh Niên Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ, Cố vấn Giáo hạnh GĐPTVN tại Hoa Kỳ, Viện chủ chùa Trúc Lâm, Thành phố Chicago, Tiểu Bang Illinois, Hoa Kỳ.

Buổi lễ Cầu nguyện và Tưởng niệm đặt dưới sự chứng minh của Hòa thượng thượng Đức hạ Chơn, Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Gìa chứng minh, Hòa thượng Thích Thanh Huyền, Trưởng Ban Thường trực Hội đồng Cố vấn Giáo hạnh, Hòa thượng Thích Đức Thắng, Phó Trưởng Ban thường trực Hội đồng Cố vấn Giáo hạnh GĐPTVN, Hòa thượng Thích Nguyên Gíác, Trụ trì Tu viện Quảng Hương Gìa Lam, Hòa thượng Thích Minh Tuệ, cùng Chư tôn đức tại trú xứ chùa Gìa Lam.

Về phía GĐPT có các anh thành viên BHD GĐPTVN trên Thế Giới như anh Nguyên Hoành Lê văn San Ủy viên Xã hội BHDTG; anh Tâm Huy Phan Đình Thăng Phụ tá UV Nghiên cứu kế hoạch BHDTG; anh Nguyên Hạnh Phạm Phước Hùng Phó TTK BHDTG, Thường Vụ BHDTƯ có các anh Nguyên Thanh Ngô văn Chơn UV Tổ kiểm; anh Đạt Thịnh Trương Hùng Cường Q.TTK; chị Diệu Thuận Phạm Thị Xuân Hòa Phó TTK; anh Như Vinh phụ tá UV Văn nghệ. Ngoài ra còn có các đạo hữu trong đạo tràng Pháp Hoa, chùa Gìa Lam, cùng toàn thể Ban Huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT Đức Chơn sinh hoạt tại trú xứ Gìa Lam.

Mở đầu buổi lễ anh Tâm Huy Phan Đình Thăng, phụ tá UV Nghiên cứu kế hoạch BHDTG tuyên đọc Tiểu sử Hòa thượng Thích Hạnh Tuấn. Hòa thượng đã phụng sự đạo pháp dù ở bất cứ không gian nào từ lúc tại Việt Nam cho đến khi ra Hải ngoại. Với công hạnh rạng ngời, tinh thần dấn thân kiên trì đóng góp cho công cuộc vận động thống nhất Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Hòa thượng là ngọn đuốc rạng ngời cho toàn thể Lam viên chúng con noi theo. Sự ra đi của Hòa thượng là niềm mất mát lớn lao cho toàn thể Lam viên chúng con.

Tiếp theo là phần Nghi lễ, Hòa thượng Thượng Thủ Hội đồng Tăng Gìa chứng minh niêm hương, tuyên xướng bài tựa Thủ Lăng Nghiêm nêu lên tinh thần nhập thế của một vị Bồ tát xuất gia, phát nguyện vào đời ngủ trược hóa độ chúng sanh. Ngài còn là vị Ân sư của tổ chức GĐPTVN.

 Trong khung cảnh trang nghiêm nơi chánh điện Tu viện Quảng Hương Gìa Lam,với lời kinh trầm ấm vang lên của chư tôn thiền đức cùng toàn thể đạo tràng,chúng con thật vô cùng xúc động!

Sau phần Hồi hướng, anh Nguyên Hoành Lê văn San, UV Xã hội BHDTG dâng lời cảm tạ Chư tôn đức đã thương tưởng cho GĐPT chúng con quang lâm chứng minh cho Lễ Cầu nguyện và Tưởng niệm Hòa thượng Thích Hạnh Tuấn, vị ÂN SƯ của GĐPTVN tại Hoa Kỳ nói riêng và GĐPTVN trên Thế Giới nói chung, làm cho buổi lễ thêm phần long trọng

 Chúng con nguyện kế thừa xứng đáng tinh thần truyền thống của tổ chức GĐPTVN mà chư vị tiền bối đã dày công xây dựng và vun đắp.

Nguyện cầu Giác linh Hòa thượng Ân Sư thượng HẠNH hạ TUẤN cao đăng Phật quốc, chứng giám cho lòng thành kính ngưỡng vọng của chúng con. Ngài hộ trì cho chúng con giữ vững tinh thần thống nhất bất khả phân của GĐPTVN, hóa giải mọi mâu thuẩn, vượt thắng mọi chướng duyên, hoàn thành sứ mệnh của người con áo Lam trong sự thương yêu, đoàn kết cùng siết chặt tay nhau dưới đài Sen Trắng.

Nam mô Từ Lâm Tế chánh tông tứ thập nhị thế, Chúc Thánh Pháp phái, húy thượng THỊ hạ TRẠM, tự HẠNH TUẤN, hiệu HẢI NHƯ Giác linh Hòa thượng thùy từ chứng giám.

Vp BHD Trung Ương GĐPT VIệt Nam

2

3

4

5

6

7

8

9

Bài khác nên xem

GĐPT Khánh Đạt(BHD GĐPT Đồng Nai) tổ chức Lễ lên Đoàn và phát nguyện

phuocthanh

Hình Ảnh Lễ Hiệp Kỵ GĐPT Việt Nam

ducquang

LỜI PHÁT BIỂU CỦA ANH TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI