GĐPT Lâm Đồng nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Hòa Thượng

CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật

Thành Kính Đảnh Lễ Giác Linh Cố Đại Lão Hoà Thượng Thượng LƯU Hạ THANH

Thành viên Hội đồng Tăng già Bản thệ

Hội đồng Giáo giới Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Đã thâu thần thị tịch lúc 11:45’ ngày 19/6/2020 tức ngày 28/4/Canh Tý

Toàn thể huynh trưởng và đoàn sinh BHD GĐPT Lâm Đồng

Nhất Tâm cầu nguyện Giác Linh Ngài cao đăng Phật quốc.

Bài khác nên xem

Thơ: Nước mắt mẹ hiền của Tâm Minh Ngô Tằng Giao

phuocthanh

Lễ cung thỉnh Giác linh Trưởng lão HT Thích Minh Chiếu lễ Phật yết Tổ

nhuanphap

GĐPT Cam Ranh nhất tâm đảnh lễ Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Lưu Thanh tân viên tịch

Huệ Quang GĐPTVN