Home » GĐPT Lâm Đồng nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Hòa Thượng

GĐPT Lâm Đồng nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Hòa Thượng

CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật

Thành Kính Đảnh Lễ Giác Linh Cố Đại Lão Hoà Thượng Thượng LƯU Hạ THANH

Thành viên Hội đồng Tăng già Bản thệ

Hội đồng Giáo giới Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Đã thâu thần thị tịch lúc 11:45’ ngày 19/6/2020 tức ngày 28/4/Canh Tý

Toàn thể huynh trưởng và đoàn sinh BHD GĐPT Lâm Đồng

Nhất Tâm cầu nguyện Giác Linh Ngài cao đăng Phật quốc.

Bài khác nên xem

Ban Điều Hành và Ban Biên Tập Trang nhà GĐPT Việt Nam

phuocthanh

Ban Bảo Trợ GĐPT Đồng Nai tổng kết Phật sự 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 – NK 2013-2017

phuocthanh

BHD.GĐPT Cam Ranh khấp báo.

Huệ Quang GĐPTVN