GĐPT Lâm Đồng nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Hòa Thượng

CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật

Thành Kính Đảnh Lễ Giác Linh Cố Đại Lão Hoà Thượng Thượng LƯU Hạ THANH

Thành viên Hội đồng Tăng già Bản thệ

Hội đồng Giáo giới Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Đã thâu thần thị tịch lúc 11:45’ ngày 19/6/2020 tức ngày 28/4/Canh Tý

Toàn thể huynh trưởng và đoàn sinh BHD GĐPT Lâm Đồng

Nhất Tâm cầu nguyện Giác Linh Ngài cao đăng Phật quốc.

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn đã tổ chức đêm “ Hội Ngộ Tình Lam” nhân Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập.

phuocthanh

BHD GĐPT Lâm Đồng đã tổ chức tổng kết Bậc Lực năm 2015, khai khóa Bậc Lực 2016.

phuocthanh

Gia Đoạn 2 Trại Lộc Uyển 16/ Bà Rịa Vũng Tàu

phuocthanh