GĐPT Lâm Đồng nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Hòa Thượng

CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật

Thành Kính Đảnh Lễ Giác Linh Cố Đại Lão Hoà Thượng Thượng LƯU Hạ THANH

Thành viên Hội đồng Tăng già Bản thệ

Hội đồng Giáo giới Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Đã thâu thần thị tịch lúc 11:45’ ngày 19/6/2020 tức ngày 28/4/Canh Tý

Toàn thể huynh trưởng và đoàn sinh BHD GĐPT Lâm Đồng

Nhất Tâm cầu nguyện Giác Linh Ngài cao đăng Phật quốc.

Bài khác nên xem

TRẠI KẾT KHÓA HUYỀN TRANG – A DỤC GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU

Linh Nguyên

Lễ Hiệp Kỵ năm Kỷ Hợi – 2019 – PL.2563 của GĐPT Cam Ranh

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC LỄ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Tâm Lễ