Em đến chùa

%name

 

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Mở Mắt

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

 I.  CHUẨN BỊ

Tranh cảnh vài ngôi chùa nổi tiếng.

II. GIỜ HỌC

  1. Em suy nghĩ

–   Cảnh chùa có gì khác biệt với nhà, với trường học?

–   Ai là người sống ở chùa thường xuyên?

–   Em đến chùa được những lợi ích gì?

–   Có được nhiều lợi ích, khi đến chùa em nên làm gì?

  1. Em cần biết

–   Chùa là nơi tăng ni sống và tu học, có cảnh trí trang nghiêm.

–   Đến chùa nghe câu kinh, tiếng mõ, tiếng chuông lòng em lắng dịu, quên đi sầu muộn, bực tức, em lại được học những điều tốt, những gương sáng lành.

  1. Em thực hành

–   Em chăm đi chùa.

–   Khi có dịp, em đi lễ bái, tham quan các chùa trong địa phương và các nơi khác.

 

%name

Bài khác nên xem

Em làm việc thiện

datthinh

Em vào đoàn

datthinh

KHÁNH HÒA: Khai kháo bậc Lực các khóa, lần thứ 23

Huệ Quang GĐPTVN