BHD GĐPT Ninh Thuận tổ chức khai giảng Bậc Lực năm 2023

Hòa trong niềm vui cùng sĩ tử Lam viên Bậc Lực trong toàn quốc. Buổi chiều đầu Xuân Đất Chàm ngày 12/02/2023 (nhằm ngày 22/01 Qúy Mão), tại Chùa Diệu Nghiêm Phan Rang – Tháp Chàm – Ninh Thuận.  BHD GĐPT Ninh Thuận tổ chức “Lễ tổng kết Bậc Lực năm 2022 và khai khóa Bâc Lực năm 2023.

Cung kính cung thỉnh Ni trưởng Thích Nữ Mỹ Đức, Viện chủ chùa Diệu Nghiêm (Phan Rang – Ninh Thuận), cố vấn Giáo lý GĐPT Ninh Thuận chứng minh, ban đạo từ. Chủ tọa buổi lễ Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Lễ Trần Công Lộc, Trưởng ban BHD.GDPT Ninh Thuận; cùng quý HTr thành viên BHD, Gia trưởng, Liên Đoàn trưởng các đơn vị trong tỉnh  tham dự.

Về phần sĩ tử Bậc Lực năm 2023:

+ 1 Huynh trưởng nhận đề tài Luận văn năm 2022.

+ 10 Huynh trưởng học viên Bậc Lực 5.

+ 01 Huynh trưởng học viên Bậc Lực 4.

+ 03 Huynh trưởng học viên Bậc Lực 3.

+ 11 Huynh trưởng học viên Bậc Lực 2.

+ 06 Huynh trưởng học viên Bậc Lực 1.

Buổi lễ kết thúc 16h00 cùng ngày, trong bầu không khí trang nghiêm thắm tình đạo hạnh.

                                                                Văn phòng BHD GĐPT Ninh Thuận. 

Bài khác nên xem

GĐPT Ninh Thuận tổ chức Đại Hội nhiệm kỳ (2016-2020)

phuocthanh

BHD GĐPT Khánh Hoà tổ chức thi kết khoá: Kiên -Trì – Định – Lực

phuocthanh

Ngành Nữ GĐPT Việt Nam họp mặt Huynh trưởng đầu Ngành năm 2020

nhuanphap