Dấu lối đi – Bậc Cánh Mềm

 

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Cánh Mềm

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

 

1.  Chuẩn bị :

–   Chuyện kể chú bé tí hon đã biết chuẩn bị để tìm đường về khi bị bỏ vào rừng.

–   Bảng dấu đi đường.

2.  Giờ học :

a.  Khái niệm :

Ôn phần bậc Mở Mắt.

b. Các dấu trong chương trình :

–   Đi nhanh lên.

–   Đi chậm lại.

–   Trở ngại phải vượt qua.

–   Quay trở lại.

–   Đợi ở nay.

3.  Thực hành :

Dùng 10 dấu đã học, vẽ dấu lối đi cho các em đi tìm ( Nếu có khuôn viên rộng ).

 

 

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Ninh Thuận tổ chức Lễ trao cấp và Phát thưởng các em Đoàn sinh

phuocthanh

Hội đồng thi Cam Ranh: Kỳ thi kết khóa Bậc Lực, niên khóa 2017

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Cam Ranh Tổ Chức Thi Kết Khóa Bậc Lực Năm 2011

phuocthanh