Dấu lối đi – Bậc Cánh Mềm

 

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Cánh Mềm

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

 

1.  Chuẩn bị :

–   Chuyện kể chú bé tí hon đã biết chuẩn bị để tìm đường về khi bị bỏ vào rừng.

–   Bảng dấu đi đường.

2.  Giờ học :

a.  Khái niệm :

Ôn phần bậc Mở Mắt.

b. Các dấu trong chương trình :

–   Đi nhanh lên.

–   Đi chậm lại.

–   Trở ngại phải vượt qua.

–   Quay trở lại.

–   Đợi ở nay.

3.  Thực hành :

Dùng 10 dấu đã học, vẽ dấu lối đi cho các em đi tìm ( Nếu có khuôn viên rộng ).

 

 

Bài khác nên xem

5 Bài hát Bậc Tung Bay

datthinh

BĐD GĐPT tại TP Nha Trang tổ chức Trại Tất Bát La, thi kết khoá cho 16 Đơn vị trực thuộc

phuocthanh

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức tu Bát Quan Trai kỳ 5/2020

Tâm Lễ