Dấu lối đi – Bậc Cánh Mềm

 

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Cánh Mềm

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

 

1.  Chuẩn bị :

–   Chuyện kể chú bé tí hon đã biết chuẩn bị để tìm đường về khi bị bỏ vào rừng.

–   Bảng dấu đi đường.

2.  Giờ học :

a.  Khái niệm :

Ôn phần bậc Mở Mắt.

b. Các dấu trong chương trình :

–   Đi nhanh lên.

–   Đi chậm lại.

–   Trở ngại phải vượt qua.

–   Quay trở lại.

–   Đợi ở nay.

3.  Thực hành :

Dùng 10 dấu đã học, vẽ dấu lối đi cho các em đi tìm ( Nếu có khuôn viên rộng ).

 

 

Bài khác nên xem

Đạo từ của Hòa Thượng Thích Minh Tâm trại Họp bạn Quảng Đức 4 – GĐPT Bình Phước 2015

Sổ Dũng – Sổ Hạnh

datthinh

Lý nghiệp báo

datthinh