BHD.GĐPT.BàRịa Vũng Tàu Tổ ChứcThi Kết Khoá Bậc Định và Bậc Trì

TỔ CHỨC THI KẾT KHÓA

BẬC ĐỊNH KHÓA 6 VÀ BẬC TRÌ KHÓA 12

Ngày 25 tháng 11 năm 2012 Ban Hướng Dẫn. GĐPT.Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức thi kết khóa cho huynh trưởng học viên bậc Định khóa 6 và bậc Trì khóa 12 tại chùa Lạc Bang, Châu Đức. Buổi sáng là phần thi trắc nghiệm và tự luận, buổi chiều thi khảo sát vấn đáp 4 bộ môn tu học.

Đã có 16 HTr học viên bậc Định khóa 6 và 15 học viên bậc Trì khóa 12 tham gia thi kết khóa. Sau 3 năm tu học miệt mài đối với học viên bậc Định và 2 năm đối với học viên bậc Trì hôm nay các huynh trưởng học viên đã bước vào cuộc thi kết khóa nhằm đánh giá, kiểm tra lại  những kiến thức nội điển cùng các kiến thức phổ thông khác đã được tu học trong suốt khóa học.  Đối với những HTr học viên có thể xem đây như là một cột mốc trên hành trình tu học giáo lý Phật Đà còn xa vạn dặm, cũng như là một hóa thành trên đường đến bảo sở.

Điều đặc biệt ở GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu là các HTr học viên từ bậc Kiên trở lên đều phải thực hiện một luận văn kết khóa theo đề tài cho trước, xem đây là một phần thi bắt buộc được tính điểm để lấy kết quả.Đồng thời tạo điều kiện cho học viên thực tập với cách làm luận văn kết khóa chuẩn bị cho phần kết khóa bậc Lực về sau này.

Kỳ thi được tổ chức nghiêm túc và đạt kết quả viên mãn.

theo trang GĐPT BàRiaVũng Tàu.org

Bài khác nên xem

GĐPT Cam Ranh tu Bát Quan Trai lần thứ nhất – năm 2013

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức thọ trì giới pháp Quan Trai kỳ I năm 2015

phuocthanh

GĐPT Ninh Hòa (Khánh Hòa) tổ chức tu Bát quan trai và tu học bậc Kiên, Trì, Định đợt 1 năm 2017

Huệ Quang GĐPTVN