Cựu Huynh Trưởng GĐPTVN : Phóng Sanh – Thí Thực

Cựu Huynh Trưởng GĐPTVN :Cúng Dường – Phóng Sanh – Thí Thực

Vào lúc 14 giờ00 ngày 14 Âm lịch, Đoàn Cựu Huynh Trưởng GĐPTVN tổ chức Phóng sanh Thí thực  tại Chùa  DIỆU PHÁP 188. Nơ Trang Long -(Nối dài )- Pường 13 – Quận Bình Thạnh ( Cầu Bình Lợi – Sài gòn – Cạnh bờ sông ).


Cựu Huynh Trưởng GĐPTVN

Bài khác nên xem

Cáo Bạch của Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh

Áo Lam

BHD GĐPT Bình Thuận thăm bịnh HTr cấp Dũng Nhật Hồng Nguyễn Để

phuocthanh

BHD GĐPT Lâm Đồng đã tổ chức khai mạc khóa bồi dưỡng HTr tập sự

phuocthanh