Cựu Huynh Trưởng GĐPTVN : Phóng Sanh – Thí Thực

Cựu Huynh Trưởng GĐPTVN :Cúng Dường – Phóng Sanh – Thí Thực

Vào lúc 14 giờ00 ngày 14 Âm lịch, Đoàn Cựu Huynh Trưởng GĐPTVN tổ chức Phóng sanh Thí thực  tại Chùa  DIỆU PHÁP 188. Nơ Trang Long -(Nối dài )- Pường 13 – Quận Bình Thạnh ( Cầu Bình Lợi – Sài gòn – Cạnh bờ sông ).


Cựu Huynh Trưởng GĐPTVN

Bài khác nên xem

Chùm ảnh lễ phủ kỳ tang lễ Huynh trưởng Phổ Minh Trương Công Oai

Người Áo Lam

GĐPT Cam Ranh kỷ niệm chu niên lần thứ 60

phuocthanh

Đại Hội Huynh Trưởng Giữa Nhiệm Kỳ GĐPT Quảng Đức – 08.01.2012

phuocthanh