Cung đón Phật ngọc tại chùa Pháp Vân

Phat ngoc

“Ngày nay nhân loại đã nhận thức rõ: Đạo Phật là con đường Hòa Bình, giáo lý của Phật giáo giúp người thoát ly sanh tử.

Thế kỷ 21 này dù không xuất hiện một đức Thích Ca Thành Đạo, nhưng qua hình ảnh Phật Ngọc chúng con cảm nhận đây là hiện thân của Ngài. Ngài đi khắp thế gian để hoằng Pháp lợi sanh. Chùa Pháp Vân tại quận Tân Phú nầy đã có duyên lành được cung thỉnh Ngài giáng tọa trong thời gian 10 ngày để giúp cho mọi người được cúng dường chiêm bái đảnh lễ và được nghe Pháp âm vi diệu của Ngài qua lời giảng của quý Giảng Sư vào mỗi buổi chiều hằng ngày”.

(Trích Diễn văn khai mạc Cung đón Phật ngọc cho hòa bình thế giới của HT Thích Phước Trí)

Từ ngày 21/01/ Bính Thân đến ngày 02/02/Bính Thân (28/2 – 10/3/2016) tượng Phật ngọc sẽ được cung nghinh, tôn trí tại chùa Pháp Vân, quận Tân Phú. Trong thời gian an vị tôn tượng, Ban tổ chức sẽ cung thỉnh Chư tôn đức giảng sư có các thời pháp thoại vào lúc 18.30 mỗi ngày. Đặc biệt, ngày 26, 27, 28 khai mạc khóa tu với chủ đề  “Phật Ngọc cho Hòa bình thế giới” do giáo thọ Đạo tràng Mai thôn hướng dẫn.


CHUONG TRINH CUNG DON PN

Bài khác nên xem

GĐPT Khánh Trà Tổ Chức Lễ Tất Niên Cuối Năm

phuocthanh

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Tổ Chức Lễ Thọ Cấp Tấn năm 2017 – PL 2560

nhuanphap

Chương trình – Ban tổ chức – Cung an chức sự Tang lễ Cố Trưởng Lão Hoàng Thượng

Áo Lam