Cáo bạch: Sa di ni Thích Nữ Chủng Quang viên tịch

Văn Phòng BHD GĐPT Việt Nam trên Thế Giới kính báo đến quý Ban, quý Huynh trưởng:
Sa di ni Bồ tát Giới Pháp danh TÂM TÀI 
Pháp tự TỪ PHÁT 
Pháp hiệu THÍCH NỮ CHỦNG QUANG
Thế danh PHAN THỊ THANH  
Sinh năm: Ất Sửu tại Quảng Nam
(Là Thân mẫu của Hòa thượng đạo hiệu Thích Bổn Đạt, Thành viên Hội Đồng Tăng Già, Phó Trưởng Ban đặc trách Hải Ngoại Ban Thường Trực Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam, Chủ tịch HĐĐH GHPGVNTN Cananda, Trụ trì Tu Viện Phổ Đà Sơn Canada).
Đã thuận thế vô thường xả báo thân vào lúc: 10h50 ngày 10 tháng 02 năm Đinh Dậu
(nhằm ngày 07 tháng 03 năm 2017)
Trụ thế: 93 năm.
***
Chương trình Tang lễ: 
– Lễ nhập kim quan cử hành lúc: 21h00 ngày 10 tháng 02 năm Đinh Dậu
(nhằm ngày 07 tháng 03 năm 2017).
– Đại lễ kỳ siêu Tịch điện cử hành lúc: 19h00 ngày 12 tháng 02 năm Đinh Dậu
(nhằm ngày 09 tháng 03 năm 2017).
– Lễ Khiển điện – Di quan Hỏa táng cử hành lúc: 7h00 ngày 13 tháng 02 năm Đinh Dậu
(nhằm ngày 10 tháng 03 năm 2017).
***
Chúng con thành kính phân ưu cùng HT Thích Bổn Đạt và Tang quyến.
Cầu nguyện Chơn linh siêu sanh Phật quốc.
Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật
BHD các cấp được diễn ra vào lúc 16h00 ngày 12 tháng 02 năm Đinh Dậu (nhằm ngày 09 tháng 03 năm 2017) tại 148/17C đường Liên Xã, Xã Tân Hiệp, Huyện Hốc Môn. (thời gian này BTC và Chư tôn đức đề nghị).
Nay kính thông tri đến quý Ban, quý Huynh trưởng đồng liễu tri, tùy nghi phúng viếng, phân ưu cùng HT Thích Bổn Đạt và Tang quyến cũng như cầu nguyện Chơn linh siêu sanh Phật quốc.
Trân trọng
Minh Trung – Đặng Viên Ngọc Trai
Phó Tổng Thư Ký TT BHD GĐPT VN trên Thế Giới

Bài khác nên xem

Thầy Thích Quảng Khải Thành kính Phân Ưu

phuocthanh

Bản Tin Số 3: Tang Lễ Hòa Thượng Thượng Chí Hạ Tín

nhuanphap

GĐPT Huyện Trảng Bom và GĐPT Huyện Thống Nhất tổ chức giải bóng đá tình Lam lần thứ I năm 2012

phuocthanh